Valtuustokysymys kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemistä oppilaitoksissa

Valtuustokysymys kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemistä oppilaitoksissa

  Kunniaan liittyvä väkivalta on erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jonka ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi avioliittoon pakottaminen sekä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. THL:n arvion mukaan Suomessa on 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista sekä 650-3080 tyttöä, joilla on riski joutua silvotuksi. Ihmisoikeusliiton mukaan pakkoavioliittoja puolestaan on havaittu viime vuosina kasvavassa määrin. Vuonna 2019 Ihmiskaupan uhrien…

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos, valtuuston johtoon Jarno Limnéll, valtuustoryhmän puheenjohtajaksi Markku Markkula

  Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornoksen. Vuornos työskentelee kokoomuksen puoluejohdon erityisavustajana ja on aikaisemmin toiminut kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana Espoossa.   ”Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä on koronapandemian jälkien korjaaminen. Perusterveydenhuollon kriisi ja koululaisten oppimisvaje on ratkaistava mahdollisimman hyvin. Samalla on pidettävä kiinni hyvästä taloudenpidosta ja kohtuullisesta verotasosta, jotta uuden kasvun…

Espoon valtuuston laaja enemmistö hyväksyi yleiskaavan: Pohjoisosien pientalorakentaminen eteni viimeinkin

Espoon valtuuston laaja enemmistö hyväksyi yleiskaavan: Pohjoisosien pientalorakentaminen eteni viimeinkin

  Espoon kaupunginvaltuusto sai jo yli kaksi valtuustokautta jatkuneen urakkansa valmiiksi puolenyön jälkeen maanantai-iltana. Ja samalla Pohjois-Espoon kuntalaiset saivat viimeinkin yli 10 vuoden odotuksen jälkeen tulevaisuutensa tueksi ja perustaksi uuden yleiskaavan. Päätös syntyi useiden äänestysten jälkeen selkein numeroin, kun useat palautusesitykset oli ensin hylätty ja lopulta kaupunginhallituksen esitys voitti kaksi erilaista hylkäysesitystä, ensin äänin 50-18…

Monialainen yhteistyö on lisääntynyt kouluympäristössä

Korona-ajan rajoitukset ja etäopiskelu ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Nuoret kaipaavat tällä hetkellä paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Meidän tulee löytää uusia yhteistyön tapoja, joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvasti yhteen yhteisen tavoitteen mukaisesti. Koronakriisi teki meille näkyväksi sen, että tarvitsemme uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa ja vahvistamista. Meidän tulee…

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalveluissa vaikutukset olivat suuret. Työttömyys kasvoi voimakkaasti. Koronaepidemia tulee heijastumaan kaupungin toimintaan ja talouteen myös tulevina vuosina todennäköisesti. Viime vuoden toimialoille asetetuista 41 tulostavoitteesta toteutui edellisten vuosien tapaan vain vajaa puolet. Osa tulostavoitteista…

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen lisäksi. Espoossa hoitoon pääsy terveyspalveluihin ja varsinkin suun terveydenhoitoon on jo ennen koronaakin ollut osin haastavaa. Tilojen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Remontoidut tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Tänä aikana espoonlahtelaisten terveyspalvelut mahdollisesti…

Soteuudistus ei espoolaisille käy – kuntavaaleissa syytä laittaa hallitukselle tiukka viesti

Kokoomusyhdistys Rantaraitin Porvarit ry kehottaa espoolaisia osoittamaan kuntavaaleissa hallituspuolueille, että sote-uudistuksessa kaavaillut heikennykset eivät espoolaisille käy. Yhteensä espoolaisten peruspalvelujen rahoitus heikkenisi arviolta lähes 100 milj. euroa vuositasolla siirtymäaikojen loppuun mennessä. Vasemmistohallituksen sote-uudistus maakuntahimmeleineen uhkaa peruspalveluiden rahoitusta, laatua ja saatavuutta Espoossa.  ”Erityisesti vihreiden ja demareiden toimintaa hallituspuolueina voi hyvästä syystä ihmetellä. Espoo on tehnyt paljon elinvoimansa…

Johtamisen muutos on keskeistä julkisella sektorilla, myös Espoossa

Muutostarpeeseen ovat vaikuttamassa kiristyvä talous, poliittinen johtaminen, päättämättömyys ja toimeenpanon puute. Poliittisen sektorin ja viranhaltijajohdon yhteistoimintaa tulisikin lisätä ja johtamisen tulisi olla avointa ja läpinäkyvää. Johdolla on oltava vahva strateginen näkemys kunnan tulevaisuudesta, kyky ja valtuudet toteuttaa strategiaa sekä tarvittaessa reagoida nopeasti odottamattomiin muutoksiin. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää julkiselta organisaatiolta jatkuvaa uudistumista, ja jatkuva uudistuminen…

Kaupunkien hiilineutraaliuteen vauhtia EU-rahalla

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 21.4.2021 Kaupungit tuottavat noin 70 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikuttavia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kipeästi. Tähän on havahduttu myös suomalaisissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat asettaneet itselleen kunnianhimoiset tavoitteet: Helsingin on määrä olla hiilineutraali vuonna 2035 ja Espoon ja Vantaan jo 2030. Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät ole ilmastotavoitteiden kanssa yksin. Euroopan unionin pyrkimyksenä on,…

Ilma on nyt sakeana terveydelle vaarallista katupölyä

Kiitos talvikuukausien jatkuvien teiden ja katujen hiekoitusten, terveydelle haitallista katupölyä riittää nyt ulkoilmassa. Olisi ihanaa voida nauttia kevään tulosta ja ulkoilusta ilman kirveleviä ja kipeitä silmiä, päänsärkyä, kutisevaa kurkkua ja hengenahdistusta. Katupöly on ilmanlaatuamme merkittävästi heikentävä ja ikäviä terveyshaittoja aiheuttava jokakeväinen vitsaus, joka on seurausta katujen ja teiden jatkuvasta hiekoittamisesta talvikuukausina. Toivon, ettei meidän tarvitsisi…

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja mielenterveyspalveluihin on päästävä kolmessa kuukaudessa. Sairaalahoidon ja suun terveydenhuollon hoitotakuu on kuusi kuukautta. Kiireelliseen hoitoon pääsee samana päivänä, mutta kiireettömän hoidon odotusajat ovat aivan liian pitkät. Kun hoitoon pääsee varhaisessa vaiheessa, vaativamman palvelun tarve vähenee….

Espoon Kaupunginteatteri Tapiolan Kulttuuriaukiolle

Espoon Kaupunginteatteri on toiminut yli 30 vuotta. Espoon kaupunki kunnosti teatterille väliaikaiset tilat Tapiolan Revontulentieltä. Tilojen vuokrasopimus päättyy vuoden 2023 lopussa. Revontulihalli on edelleen Espoon Kaupunginteatterin päänäyttämö. Lisäksi teatterilla on ollut käytössään Louhisali Espoon Kulttuurikeskuksessa vierailuesityksiä varten. Uudet tilat ovat olleet vuosikausia esillä, mutta lopullinen päätös toteutuksesta on puuttunut. Syyskuussa 2005 kaupunginhallitus päätti, että kaupunginteatterille…

Puhe valtuustossa vuoden 2020 kolmannesta osavuosikatsauksesta

Koronaepidemia on sävyttänyt koko meneillään olevaa vuotta. Tämä vuosi ei näin ollen ole täysin verrattavissa viime vuoteen, ns. normaalivuoteen. Pandemian vaikutukset tulevat heijastumaan kaupungin toimintaan ja talouteen myös tulevina vuosina. Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden vuosikate ja tilikauden tulos ovat kuitenkin toteutumassa koronaepidemiasta huolimatta talousarviossa arvioitua parempina, johtuen valtion kunnille myöntämistä merkittävistä kompensaatioista….

Espoon Kokoomuksen Vuornos: Budjettisopu on vastuullinen, koulutus ja koronajonojen purku tärkeimmät muutokset

Espoon Kokoomuksen Vuornos: Budjettisopu on vastuullinen, koulutus ja koronajonojen purku tärkeimmät muutokset

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos pitää saavutettua sopua ensi vuoden talousarviosta osoituksena vastuullisuudesta ja kriisitietoisuudesta. Vuornoksen mukaan budjetin kokonaisuus säilyy säästäväisenä, mutta budjetissa pystyttiin silti tekemään tärkeitä täsmäpanostuksia.   ”Espoon talous on poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Koronan piikkiin ei voi pistää kaikkea, vaan jo pidemmän aikaa kaupungin menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin. Näin ei voi elää…

Puhe valtuustossa talousarvion seuranta kahdesta

Kuulimme valtuuston seminaarissa elokuussa Espoon synkät talousluvut. Espoon nettomenot asukasta kohden ovat suuremmat kuin kuudessa muussa vertailukunnassa ja menot/asukas ovat kasvaneet vertailukuntia nopeammin. Samoin talous on pahasti epätasapainossa. Tilanne on otettava tosissaan. Koronalla on ollut suuri vaikutus kaupungin talouden kehittymiseen, mutta talouden kehitys oli heikkoa jo ennen koronapandemiaa. Tämän vuoden tilikauden tulos on ennustettu olevan…

Taiteen talo -hanke herätti tunteita valtuustossa

Valtuustoinfo 20.8.20 Maanantain valtuuston kokous venyi myöhälle yöhön. Keskustelua herätti erityisesti Marika Niemen, Anitra Ahtolan ja Jaana Jalosen valtuustoaloite koskien Taiteen talo – hanketta Espoonlahteen. Ennen valtuuston kokousta kaupunginjohtaja Mäkelä antoi tilannekatsauksen liittyen Covid-19 tilanteeseen. Kaupungilla on tiukka turvallisuusohjeistus. Suosituksena on, että kaikki kokoukset pidetään etäkokouksina. Valtuusto hyväksyi Niittykumpu I asemakaavamuutoksen, jolla tiivistetään asuinrakentamista metroaseman…

Sisällön loppu

Sisällön loppu