Hyvinvointialuevaalit 2022

 

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua ehdokkaaksi tammikuun 23. päivä 2022 näillä näkymin pidettäviin aluevaaleihin (Espoo). Perustettaville sote-alueille ollaan siirtämässä kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Istuvan hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitettua sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 8.12.2020. Uudistuksessa maahan perustettaisiin 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla (lähde; vaalit.fi)

Lomakkeen täyttäneisiin ollaan yhteydessä tämän kesän ja syksyn aikana. Ehdokasasettelu päättyy 14.12.2021.
Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Lisätietoja: Jaana Aalto-Setälä, Espoon Kokoomus, 0442312125

 

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn(Pakollinen)