Valtuustoinfo 23.4.2012

Espoon valtuusto kokoontui 23.4.2012. Valtuuston päätöslista koostui lähinnä asemakaavamuutoksista ja valtuustokysymyksistä.  Koska meillä on ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat asetettu, avaan tässä raportissa valtuustotyökenttää asioiden käsittelyn kautta.  Onnea kaikille ehdokkaille. Asemakaava-asiat ovat valtuusto perustyökauraa. Niissä tehdään konkreettisen päätökset Espoon asuin- ja elinkeinoympäristön muutoksista. Kaupunkisuunnittelulautakunta on avainasemassa lähiympäristömme kehittämisessä. Päätöksenteon avuksi on karttoja ja myös havainnekuvia (linkki Keilaniemen havainnekuviin)….

Valtuustoinfo 24.03.2014

Valtuuston kokouslistalla oli yhteensä 13 asiaa ja lisäksi kaupunginjohtaja piti katsauksen kuntauudistuksesta. Ohessa on vain keskeisimpien asiakohtien tarkastelua. Kuntauudistus Kaupunginjohtaja kävi läpi SOTE-uudistuksen vaikutusta kuntauudistukseen. Lehtitietojen perusteella erilaiset kuntauudistusprojektit jatkuvat SOTE-sovusta huolimatta. Näin ollen Espoon täytyy jatkaa toimintaansa haluamansa lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan erottaminen ja valinta Kaupunginhallituksen hallintojuristien tarkastaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti erottaa koko kaupunkisuunnittelulautakunnan….

Valtuustoinfo 24.2.2014 valtuuston kokouksesta

Asiat 3 ja 4 Henkilövalinnat: Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston varajäsen Sirkka-Liisa Furu (Kok.) pyysi eroa em. luottamustehtävästä ulkomailla viettämänsä ajan vuoksi. Hänen tilalleen valittiin Kari Simonen (Kok.). Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Minna Ihamuotila (Kok.) pyysi eroa em. luottamustehtävästä henkilökohtaisista syistä. Hänen tilalleen valittiin Leena Hoppania (Kok.). Asia 5. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohalli Oy:n otettavalle lainalle…

Valtuustoinfo 25.2.2013

Kokouksen alkuun riitti vielä joitakin uuden vaalikauden myötä tehtäviä toimielinten vaaleja, joiden osalta paikkajaosta oli jo sinänsä sovittu aikaisemmin. Tässä yhteydessä mm. Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos sai asiantuntevan puheenjohtajan, kun Heikki Seppä (kok.) valittiin Pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajaksi. Espoon käräjäoikeuteen nimettiin 59 lautamiestä, jota koskevaan ehdotukseen jouduttiin vielä asian käsittelyn yhteydessä tekemään henkilömuutoksia, koska kaikki ehdokkaat eivät täyttäneet…

Valtuustoinfo 27.2.2012

Harjoitusjäähalli Tapiolan urheilupuistoon toteutettava harjoitusjäähalli keskustelutti valtuustoa varsin pitkään. Yksimielisyys vallitsi siitä, että harjoitusjäähallia tarvitaan. Sen sijaan asian valmistelun prosessi, kustannusarvion huomattava nousu, sekä laskelmien (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelmat) puuttuminen ei tyydyttänyt huomattavaa osaa valtuutetuista. He olisivat halunneet palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kyse oli asioiden valmistelun ja lähtötietojen tason yleisestä periaatteesta. Kaupungin omistusosuus (45 %) ja…

Valtuustoinfo 28.3.2011

Espoon valtuuston kokous 28.03.2011 Valtuustoinfo Espoon kaupunginvaltuuston kokouksesta Viimeisen, ennen eduskuntavaaleja pidettävän Espoon valtuustokokouksen asialista oli varsin lyhyt ja sisälsi monia luottamusmiespaikkojen täyttöjä koskevia päätöksiä. Varsinaisia päätösasioita oli vain muutama. Asukasvalintatehtävien siirto Espoonkruunu Oy:lle Valtuusto käsitteli Espoonkruunu Oy:n asukasvalinnan siirtämistä kaupunkiorganisaatiosta Espoonkruunun itsensä hoidettavaksi 1.5.2011 alkaen. Siirrolla halutaan selkiyttää asuntoasian hoitoa saattamalla kaikki Espoonkruunun vuokra-asumiseen…

Valtuustoinfo 29.4.2013

Valtuuston kokous oli espoolaisittain harvinaisen lyhyt, vain 3,5 tuntia. Normaalisti kokoukset kestävät noin 5,5 tuntia. Päätöksiin ei tullut muutoksia. Asia 5 Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon nimettiin Kokoomuksesta Kimmo Oila varalle Kai Lintunen, Pirjo Kemppi-Virtanen varalle Ulla Palomäki ja Heikki Seppä varalle Sanna Lauslahti. Uudenmaan liiton…

Valtuustoinfo 30.1.2012

Espoon valtuuston kokous 30.1.2012 Vuoden 2012 ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous sujui pitkälti saman kaavan mukaan kuin monet kokoukset tätä aiemminkin. Ennen varsinaisia poliittisia keskustelunaiheita täytettiin avoimet luottamushenkilöpaikat. Nyt valittiin uusia jäseniä muun muassa kaupunkisuunnittelulautakunnasta ja kaupunginhallituksesta eroa pyytäneiden jäsenten tilalle. Eniten poliittista keskustelua aiheutti asialistalla kolme kohtaa: Tapiolan urheilupuistoon rakennettava harjoitusjäähalli, jo purettavaksi päätetyn kaupungintalon kohtalo…

Valtuustoinfo 8.9.2014

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisen Espoon Elä ja Asu Oy:lle Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskuksen rakentamista varten otettavalle lainalle. Lainan määrä on enintään 5 000 000 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ehdollisesti varannut 5 milj. euron avustuksen ja 22,9 milj. euron korkotukilainan Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen ja…

Valtuustoinfo 9.12.2013

Valtuuston kokouslistalla oli yhteensä 12 asiaa. Ohessa on vain keskeisimpien asiakohtien tarkastelua. Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 4.12.2013 kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman, mutta kaikki niihin liitetyt, kannatetut toivomukset käsiteltiin vasta maanantaina. Valtaosa toivomuksista hyväksyttiin, jos niillä ei ollut isompaa taloudellista vaikutusta. Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja…

Valtuustoinfo 9.6.2014: Valtuusto tyrmäsi metropoliselvityksen ja hyväksyi asunto-ohjelman

  Metropoliselvitys tyrmättiin metropolilakia koskevassa lausunnossa, jonka valtiovarainministeriö oli pyytänyt. Lausunnossaan valtuusto kannatti Kokoomuksen linjaa siitä, että vähimmäistehtäviä hoitava metropolihallinto eli niin sanottu kuntayhtymä olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Tämä vaihtoehto sisältää poliittisen vallan ulottamisen MAL-sopimuksen valmisteluun, ja valtion liikenneinvestointirahojen allokointiin. Espoolaisittain tällä koetetaan saada vauhtia rantarataan (Leppävaara-Kauklahti) ja Länsimetron jatkoon. Hyväksytty Espoon asunto-ohjelma linjaa tulevaisuuden rakentamista….

Varavaltuutettu Arja Ryynänen Kokoomuksen valtuustoryhmään

Varavaltuutettu Arja Ryynänen Kokoomuksen valtuustoryhmään

Varavaltuutettu ja sosiaalityöntekijä YTM Arja Ryynänen siirtyy Kokoomuksen valtuustoryhmään. Ryynänen toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ja on ollut Keskustan 3. varavaltuutettu. ”Olen saanut kipinän poliittiseen vaikuttamistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatyöstä. Taustani on yrittäjäperheessä ja arvoissa, jossa perhe, koulutus, työ ja yrittäminen ovat tärkeitä asioita yksilön ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Haluan toimia Espoon etu edellä ja…

Sisällön loppu

Sisällön loppu