Ilma on nyt sakeana terveydelle vaarallista katupölyä

Kiitos talvikuukausien jatkuvien teiden ja katujen hiekoitusten, terveydelle haitallista katupölyä riittää nyt ulkoilmassa. Olisi ihanaa voida nauttia kevään tulosta ja ulkoilusta ilman kirveleviä ja kipeitä silmiä, päänsärkyä, kutisevaa kurkkua ja hengenahdistusta. Katupöly on ilmanlaatuamme merkittävästi heikentävä ja ikäviä terveyshaittoja aiheuttava jokakeväinen vitsaus, joka on seurausta katujen ja teiden jatkuvasta hiekoittamisesta talvikuukausina. Toivon, ettei meidän tarvitsisi…

Johtamisen muutos on keskeistä julkisella sektorilla, myös Espoossa

Muutostarpeeseen ovat vaikuttamassa kiristyvä talous, poliittinen johtaminen, päättämättömyys ja toimeenpanon puute. Poliittisen sektorin ja viranhaltijajohdon yhteistoimintaa tulisikin lisätä ja johtamisen tulisi olla avointa ja läpinäkyvää. Johdolla on oltava vahva strateginen näkemys kunnan tulevaisuudesta, kyky ja valtuudet toteuttaa strategiaa sekä tarvittaessa reagoida nopeasti odottamattomiin muutoksiin. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää julkiselta organisaatiolta jatkuvaa uudistumista, ja jatkuva uudistuminen…

Kaupunkien hiilineutraaliuteen vauhtia EU-rahalla

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 21.4.2021 Kaupungit tuottavat noin 70 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikuttavia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kipeästi. Tähän on havahduttu myös suomalaisissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat asettaneet itselleen kunnianhimoiset tavoitteet: Helsingin on määrä olla hiilineutraali vuonna 2035 ja Espoon ja Vantaan jo 2030. Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät ole ilmastotavoitteiden kanssa yksin. Euroopan unionin pyrkimyksenä on,…

Monialainen yhteistyö on lisääntynyt kouluympäristössä

Korona-ajan rajoitukset ja etäopiskelu ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Nuoret kaipaavat tällä hetkellä paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Meidän tulee löytää uusia yhteistyön tapoja, joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvasti yhteen yhteisen tavoitteen mukaisesti. Koronakriisi teki meille näkyväksi sen, että tarvitsemme uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa ja vahvistamista. Meidän tulee…

Soteuudistus ei espoolaisille käy – kuntavaaleissa syytä laittaa hallitukselle tiukka viesti

Kokoomusyhdistys Rantaraitin Porvarit ry kehottaa espoolaisia osoittamaan kuntavaaleissa hallituspuolueille, että sote-uudistuksessa kaavaillut heikennykset eivät espoolaisille käy. Yhteensä espoolaisten peruspalvelujen rahoitus heikkenisi arviolta lähes 100 milj. euroa vuositasolla siirtymäaikojen loppuun mennessä. Vasemmistohallituksen sote-uudistus maakuntahimmeleineen uhkaa peruspalveluiden rahoitusta, laatua ja saatavuutta Espoossa.  ”Erityisesti vihreiden ja demareiden toimintaa hallituspuolueina voi hyvästä syystä ihmetellä. Espoo on tehnyt paljon elinvoimansa…

Sisällön loppu

Sisällön loppu