Espoo-tarinasta neuvottelutulos: Espoosta Euroopan kestävin kaupunki

Espoo-tarinasta neuvottelutulos: Espoosta Euroopan kestävin kaupunki

Espoon Kokoomus pitää perusteellisten neuvottelujen jälkeen syntynyttä Espoo-tarinaa hyvänä. Espoossa panostetaan vahvasti sivistykseen, kaupungin kestävään kasvuun, vastuulliseen taloudenpitoon sekä kansainvälisyyteen. Strategian pohjalta kaupungissa käynnistetään kunnalliset norminpurkutalkoot vuosien varrella kertyneiden ylimääräisten normien karsimiseksi. Englannista tehdään kaupungin kolmas ”virallinen kieli”. Pystymme jatkossa vastaamaan entistä paremmin kansainvälisten osaajien ja yritysten tarpeisiin. Espoo on myös kansallisten kokeilujen eturintamassa 5-vuotiaiden…

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän johtoon Henrik Vuornos

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän johtoon Henrik Vuornos

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä on valinnut valtuustoryhmän puheenjohtajaksi Henrik Vuornoksen, 23. Vuornos on toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja työskentelee opetusministerin erityisavustajana. ”Espoo kasvaa tällä hetkellä ennennäkemätöntä vauhtia. Tulevan valtuustokauden suurimmat kysymykset liittyvät taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kasvun mahdollistamiseen. Espoossa tarvitaan jatkossakin hyvien yhteyksien varteen tiivistyviä keskustoja sekä omaleimaista pientaloasumista”, sanoo Vuornos. ”Tärkein tehtävä tulevalla valtuustokaudella on…

Espoon Kokoomuksen viisikymmentä ensimmäistä kuntavaaliehdokasta

Espoon Kokoomuksen aluejärjestön ylimääräinen kokous nimesi viisikymmentä ehdokasta kevään 2017 kuntavaalien ehdokaslistalle. Ehdokkaista 24 on naisia, 26 miehiä. Uusia ehdokkaita on listalla 10, istuvia valtuutettuja 19. 7.11.2016 varsinaisessa syyskokouksessa julkaistaan yhteensä sata ehdokasta. Kuntavaaleihin tullaan asettamaan täysi, 112 ehdokkaan lista. 29.8.2016 nimetyt ehdokkaat: Ahtola Anitra Airinen Jyri Alaviiri Kaisa Erämäja Elias ErävuomaAsso Hanhela Heidi Heikkinen…

Espoon Kokoomusta kehitetään työryhmissä

Espoon Kokoomuksen hallitus asetti toiminnan kehittämiseksi viisi työryhmää. Järjestö-, varainhankinta-, viestintä- sekä tapahtuma- ja jäsentyöryhmät suunnittelevat tapahtumia, aktivoivat jäsenistöä sekä innostavat mukaan toimintaan. Toiminnallisten työryhmien lisäksi hallitus nimitti vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella kuntavaalien 2017 askelmerkkejä. Toimikuntaan valittiin Pirjo Kemppi-Virtanen, Ari Rehnfors  ja Janne Tähtikunnas Työryhmät aloittavat työnsä tammikuun aikana! Mikäli innostut lähtemään mukaan, lähetä…

|

Espoonlahti tarvitsee aluekirjaston

Espoo-tarinan mukaan Espoon viiden suuralueen palveluja kehitetään tasapuolisesti. Kaikilla suuralueilla, lukuun ottamatta Espoonlahtea, on tällä hetkellä aluekirjasto. Espoon kirjastojen käyttöaste on korkea. Palvelut ovat laadukkaita, ajanmukaisia ja maksuttomia.   Entressen kirjasto palkittiin kevään aikana Suomi-palkinnolla hyvästä työstä maahanmuuttajien hyväksi. Sellon kirjasto on käyttäjämäärältään Suomen toiseksi suosituin kirjasto ja Omenan kirjasto on siirtymässä entistä suurempiin tiloihin…

|

Homekoulut laitetaan kuntoon

Espoo valittiin viime vuonna Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Turvallisuustilastoissa olimme maan kärjessä, samoin oppimista mittaavissa PISA-tuloksissa. Saavutuksia siis on. Homekoulujen korjauksista emme kuitenkaan saa vielä sulkaa hattuumme. Sen tietää jokainen, jonka oma lapsi on saanut koulussa iho- tai astmaoireita. Vanhemmat ovat syystäkin vihaisia. Vaikka koulujen kiinteistönhoitoa on kehitetty ja ennakkohuollotkin tehdään systemaattisesti, ovat toimet riittämättömiä. Tarvitaan…

JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

Espoon idea on olla hyvä toimintaympäristö ihmisille ja yrityksille. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa kaikkien liikennemuotojen tasapuolista kehittämistä. Mitään liikkumistapaa ei saa tietoisesti vaikeuttaa, eikä siten pyrkiä pakottamaan matkustajia toiseen liikennemuotoon. Ydinajatus on mahdollistaa sujuva liikkuminen kaikilla kulkutavoilla, joista kuntalaiset itse valitsevat kulloinkin tarpeeseensa parhaiten sopivan. Sujuva liikenne on lisäksi ympäristöystävällistä.   Henkilöauto on nopea ja…

|

Kanta-Espoon Kokoomus ry:n kannanotto Espoon kaupungintalon säilyttämisestä ja peruskorjaamisesta

Kanta-Espoon kokoomus ry:n hallitus kannattaa Espoon kaupungintalon säilyttämistä ja peruskorjaamista osana Espoon keskuksen elinvoimaisuuden vahvistamista.  Kaupungintalon säilyttämistä tukevat sen kulttuurihistoriallinen merkitys Espoon historiassa, kokoontumistilojen vähyys Keski-Espoon alueella ja Espoon kaupungin tarinaan oleellisesti liittyvä kestävän kehityksen kehitysohjelmaan sitoutuminen. Kaupungintalon korjaaminen toisi lisäksi takaisin myös työtiloja kaupungin työntekijöille sekä kaupungin tarjoamille toiminnoille, muun muassa kaupunginhallitukselle ja vähentäisi…

Kokoomuksen konsernijaostoryhmä: Espoolta selkeä viesti HSL:lle – joukkoliikenteen matka-ajat kuntoon

Espoon Kokoomuksen konsernijaoston edustajat MIA LAIHO (vpj), MIKKO LAAKSO ja HENRIK VUORNOS pitävät kaupungin konsernijaoston antamaa valmistelukehotusta HSL:lle hyvänä korjauslistana. Espoon konsernijaosto päätti yksimielisesti pyytää HSL:ltä tukun korjausesityksiä Länsimetron liityntäliikenteen sujuvoittamiseksi ja matka-aikojen kohtuullistamiseksi. Kaupunki odottaa HSL:ltä ratkaisuesityksiä, joiden pohjalta tehdään arvio ja päätökset muutoksista sekä niiden taloudellisista vaikutuksista. ”Länsimetron liityntäliikenne on saatava kuntoon. Konsernijaosto…

Kokoomus jättää Espoossa täyden kuntavaalilistan

Kokoomus jättää Espoossa täyden kuntavaalilistan

Espoon Kokoomuksen hallituksen ylimääräisessä kokouksessa ma 27.2. täytettiin avoinna olevat paikat 112 ehdokkaan listalle. Kokoomus jättää siten täyden, sadankahdentoista erinomaisen ehdokkaan listan kevään kuntavaaleihin. 27.2.2017 nimetyt ehdokkaat: 1 Holst Jan 2 Kalima Taryne 3 Riihimäki Pekka 4 Roos Mia 5 Vilén Peppi 6 Yar Aria   Kaikki ehdokkaat  

Tavattavissa puoluesihteeri – vilkasta keskustelua Espoossa

Tavattavissa puoluesihteeri – vilkasta keskustelua Espoossa

Kokoomuksen uusi puoluesihteeri, Länsiväylässä 24.2. voimamieheksi luonnehdittu Janne Pesonen kävi voimaannuttamassa espoolaista kokoomusväkeä ja kertomassa linjauksistaan Espoon Valtuustotalolla torstaina 26.2.16.   Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen toivotti Janne Pesosen tervetulleeksi Kokoomuksen ryhmähuoneessa, jossa häntä oli tullut kuuntelemaan täysi salillinen kokoomuslaisia. Vilkasta keskustelua käytiin laidasta laitaan mm. puoluesihteerin tehtävistä, Kokoomuksen brändistä, espoolaisesta liikenteestä ja jäsenten aktivoimisesta….

Valtuustoinfo 17.10.2016

Valtuustoinfo 17.10.2016

Valtuuston kokous alkoi pitkällä luettelolla valtuutetuista, joiden tilalla olivat varavaltuutetut. Elämme syyslomien aikaa. Asialistalla oli useita espoolaisten elämänpiiriin ja tulevaisuuteen vaikuttavia, merkittäviä asioita. Itärannan asukkaiden kannalta tärkeä päätös oli Kehä I:n Keilaniemen tunnelin rakentaminen koko pituudeltaan.  Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin, että tunneli rakennetaan nyt käynnissä olevan SRV Infra Oy:n rakennustyön yhteydessä kerralla valmiiksi, ja rahoitetaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu