|

Espoon Kokoomus: Kouluverkkosuunnitelma on vielä palautettava valmisteluun korjauksia ja lisäselvityksiä varten

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina 12.2 esitystä Espoon kouluverkkosuunnitelmaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että koko kouluverkkoon saadaan vihdoin pitkäjänteinen kokonaissuunnitelma, mutta esittää kouluverkkosuunnitelmaa vielä helmikuun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa (14.2.) palautettavaksi valmisteluun, jotta tarvittavat korjaukset esitykseen voidaan tehdä. Päätökset kouluverkkosuunnitelman etenemisestä voitaisiin tehdä joko opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ylimääräisessä tai maaliskuun kokouksessa. Kokoomuksen esittämät…

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 6.3.2018

Suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma ja palveluverkko Lautakunta käsitteli Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa 2018–2027. Lautakunta ei hyväksy ryhmäkokojen kasvattamista tai opettaja-oppilassuhdelukujen muutoksia. Yhtenäiskoulujen luomisessa lautakunta haluaa huomioida myös alueen muiden alakoulujen oppilaiden tasavertaisen mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä alueen yhtenäiskoulun yläluokilla. Lautakunta päätti suunnitelmaan seuraavat muutokset: Meri-Matin/Matinkylän uusi, riittävän suuri lukio, rakennetaan omalle tontille (Tynnyripuisto), jo valtuuston kertaalleen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu