JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

Espoon idea on olla hyvä toimintaympäristö ihmisille ja yrityksille. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa kaikkien liikennemuotojen tasapuolista kehittämistä. Mitään liikkumistapaa ei saa tietoisesti vaikeuttaa, eikä siten pyrkiä pakottamaan matkustajia toiseen liikennemuotoon. Ydinajatus on mahdollistaa sujuva liikkuminen kaikilla kulkutavoilla, joista kuntalaiset itse valitsevat kulloinkin tarpeeseensa parhaiten sopivan. Sujuva liikenne on lisäksi ympäristöystävällistä.   Henkilöauto on nopea ja…

Kokoomuksen Laiho: Järkevyyttä kameravalvonnan ajonopeuksien seurantaan

Kokoomuksen kansanedustaja sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Mia Laiho on tyytyväinen tieliikennelain uudistuksesta ja sen sisältämistä norminpuruista. Eduskunta päätti juuri hyväksytyssä laissa, että automaattista nopeusvalvontaa tulee kehittää siten, että kameravalvonta-alueella olisi jatkossa selkeämmin ilmoitus alueen nopeusrajoituksesta. Lisäksi liikennevirhemaksu räpsähtää jatkossa vasta 10 km/h ylinopeudesta. Merkittävällä osalla kuljettajista on tapana laskea automaattisten kameroiden kohdalla ajoneuvon nopeus…

Ruuhkamaksujärjestelmiä satelliittivalvontoineen ei tarvita

Ruuhkamaksujärjestelmiä satelliittivalvontoineen ei tarvita

Kokoomuksen espoolainen kansanedustaja Sanna Lauslahti ei pidä tavasta, jolla Suomeen yritetään runnoa autojen satelliittivalvontaa. Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimii ”Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä”, jonka tehtävänä on selvittää, miten Suomen tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pidemmällä aikavälillä. Käytännössä näyttää kuitenkin siltä, että satelliittivalvonta on ainoa vaihtoehto, jota vakavasti edes pohditaan. ”Tässä on selvästi takana tunnepohjainen…

Yksityisautoilun suunnasta, energiasta ja puhtaasta autoilusta

Filosofisen Kokoomuksen vieraana Kai Mykkänen – yksityisautoilun suunnasta, energiasta ja puhtaasta autoilusta Autojen määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan peräti 3,5 miljardiin seuraavan kahden vuoden kuluessa. Määrä on huikea ja niin ympäristön kuin fossiilisten polttoaineiden riittävyyden kannalta hälyttävä. Sähkön- ja lämmöntuotantoa ollaan siirtämässä uusiutuvien energianlähteiden suuntaan. Myös autoiluun ja liikkumiseen tarvitaan uusia ja toimivia ratkaisuja. Kansanedustaja Kai Mykkäsen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu