Espoolaisen politiikan taustoja: Valtuustoinfo 23.2.15

Tämän valtuustokokouksen pääasiana oli vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotiedon käsittely, jota käsiteltiinkin odotetusti pitkään. Kaupungin tilanne on kehittynyt vuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennusteen mukaan kaupunki tulee tekemään nollatuloksen, kun vuosikatetta kertyi 177 MEUR ja vastaavasti suunnitelmapoistot olivat noin 177 MEUR. Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti rahoitustuotot. Espoo sai verotuloja 1 332 MEUR ja valtionosuuksia 30…

Poimintoja valtuuston kokouksesta 21.8.2017

Valtuuston kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki Turun puukotuksen uhrien muistoksi. Tavallisesti henkilövalintoihin liittyvät asiat esityslistan alussa menevät ehdotusten mukaisesti. Tässä kokouksessa jouduttiin kuitenkin äänestämään käräjäoikeuden lautamiesten vaalissa (asia 4) yhden lautamiehen henkilöstä. Perussuomalaiset ehdottivat, että kaupunginhallituksen pohjaesityksessä lautamieheksi ehdotetun Kim Lindholmin tilalle tulisi valita Jouko Pirttimäki. Asia näytti liittyvän Perussuomalaisten ja Sinisen ryhmän jakoon. Sinisen…

Poliittisen päätöksenteon taustaa: Valtuusto-info 18.5.

Valtuuston kokouksessa polttavimpina puheenaiheina olivat Espoon arviontikertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely, palveluliiketoimen tuotanto- ja tilaajayksiköiden tarkastelu ja organisointitavan valinta sekä asemakaavan hyväksyminen Kurttilan alueella. Varsinaisten päätösasioiden lisäksi, kokouksessa oli suuri nippu valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä käsiteltävänä. Kysymykset ja aloitteet käsittelivät asioita kyberturvallisuudesta Matinkylän jäähalliin – suurimman osan tekijänä tuttu puuhamies Kurt Byman(ps.). Keskustelun venyttyä pitkäksi, jätettiin osa…

Poliittisen päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 12.10.2015

Ennakkotietona oli kerrottu, että tämän kokouksen listalla on isoja asioita, jotka pitäisi saada nyt alta pois, tai muutoin loppuvuoden kolme kokousta eivät kovin hyvin riitä kaiken saamiseen valmiiksi, koska budjettiasiat vievät joka tapauksessa hyvin paljon tilaa. Linjapuheessaan uusi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki (kok.) linjasi mm. lisääntyvän maahanmuuton olevan Espoollekin ihan erityinen haaste, sillä uskomme jatkossakin…

Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 13.4.2015

Valtuuston kokoukseen saapuminen oli yksi illan mielenkiintoisimmista ja haastavimmista hetkistä. Säilytä veneilevä Espoo –ryhmä oli kerännyt runsaan joukon veneilijöitä ja veneilystä kiinnostunutta espoolaista valtuustotalon edustalle rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Veneilijät täyttivät myös valtuustotalon ääriään myöden, sillä 150-paikkaisella lehterillä ei ollut yhtään tyhjää istumapaikkaa jäljellä. Sinänsä mielenosoituksen ajankohta oli mielenkiintoinen, sillä valtuuston esityslistalla ei ollut käsiteltävänä sellaisia asioita,…

Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 2.12.2015

Valtuuston talousarviokokous keskeytettiin heti alkuunsa ja kukkapuska ojennettiin Stig Kankkoselle syntymäpäivänsä johdosta. Kokous keskeytettiin heti perään senkin takia, että neuvottelutoimikunnan puheenjohtajat eivät olleet paikalla vielä. Maria Guzenina (SDP) neuvottelujen puheenjohtaja aloitti ja otti esiin mm. päivähoidon ryhmäkoon ja Espoo-lisän. Päätetty oli, että ryhmäkoot pysyvät toistaiseksi ennallaan ja Espoo-lisä laskee 200 euroon. Vanhuksiin satsataan enemmän, sillä…

Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 7.12.2016

Joulukuun varsinaista valtuuston kokousta leimasi valtuuston talousarviokokouksessa 1.12. 2016 pöydälle jätetyistä valtuustotoivomuksista päättäminen. Toivomuksia oli yhteensä 24 kappaletta, Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokoomusvaltuutettu Marika Niemen toivomuksen koskien kaupunki tiedottamisen tehostamista Yritys Espoon palveluista kaupungin eri medioissa. Puolestaan valtuutettu Heikki Sepän toivomus koskien vanhuspalvelumaksujen korotusten epäämistä puheenjohtaja ei ottanut käsittelyyn valtuuston työjärjestyksen vastaisena. Valtuusto käsitteli kokouksessaan lokakuun…

Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 9.11.

Alussa perusturvajohtaja Juha Metson yleiskatsaus maahanmuuttotilanteesta. Keskustelu kulttuuri Espoo 2030 aiheesta: Kuultiin yleistä suitsutusta sen osalta, että kulttuuriohjelma on vihdoinkin laadittu. Kokoomuspuheenvuoroissa valtuutetut Palomäki, Jalonen, Mykkänen, Viljakainen ja Holst osaltaan toivat esiin kokoomusnäkemyksiä ia painotuksia. Näissä korostettiin kaupungin roolia mahdollistajana ja vaihtoehtojen antamista kuntalaisille, jotka voivat itse tehdä sisältöä yhteisiin tilaisuuksiin ja osallistua kokonaisvaltaisesti kaupunginosansa…

Valtuustoinfo 17.10.2016

Valtuustoinfo 17.10.2016

Valtuuston kokous alkoi pitkällä luettelolla valtuutetuista, joiden tilalla olivat varavaltuutetut. Elämme syyslomien aikaa. Asialistalla oli useita espoolaisten elämänpiiriin ja tulevaisuuteen vaikuttavia, merkittäviä asioita. Itärannan asukkaiden kannalta tärkeä päätös oli Kehä I:n Keilaniemen tunnelin rakentaminen koko pituudeltaan.  Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin, että tunneli rakennetaan nyt käynnissä olevan SRV Infra Oy:n rakennustyön yhteydessä kerralla valmiiksi, ja rahoitetaan…

Valtuustoinfo 17.8.2015

Valtuuston kokous ma 17.10.2015 Esityslista Valtuustoinfo Paula Viljakainen Asia 3 Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen Maria Guzeninan (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minna Eväsojan (SDP) tilalle Jukka Vilskeen (SDP) Asia 4 Valtuusto valitsi ympäristölautakunnan jäsenen Mika Leppisen Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anne-Maritta Talaslahden (Kok.) tilalle Atte Kalevan (Kok.). Asia 5 Valtuusto myönsi yksimielisesti kaupungin omavelkaisen takauksen Espoon Asunnot…

Valtuustoinfo 20.10.2014

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin. Mikko Pukkinen, Matti Vatilo ja Cay Sevón pitivät tilannekatsauksen metropolialueen erityisestä kuntajakoselvityksestä. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin välillä. Kolme suurinta haastetta alueella ovat hajaantunut yhdyskuntarakenne, kilpailukyvyn haasteet ja väestörakenteen muutokset. Selvittäjien näkemyksen mukaan vahva kuntien välinen yhteistyö…

Valtuustoinfo 20.10.2014

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin. Mikko Pukkinen, Matti Vatilo ja Cay Sevón pitivät tilannekatsauksen metropolialueen erityisestä kuntajakoselvityksestä. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin välillä. Kolme suurinta haastetta alueella ovat hajaantunut yhdyskuntarakenne, kilpailukyvyn haasteet ja väestörakenteen muutokset. Selvittäjien näkemyksen mukaan vahva kuntien välinen yhteistyö…

Valtuustoinfo 20.5.2013

Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa oli kaksi tärkeää asiaa – tilinpäätös ja metropolilausunto. Muilta osin ehdittiin käsitellä vain ne asiat, joista ei syntynyt keskustelua. Tilinpäätös Tilinpäätöksen vahvistaminen on pitkälti muodollisuus, mutta keskeistä on sen sijaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen synnyttämä keskustelu. Tarkastuslautakunta selostaa, miten valtuuston asettamat tavoitteet on saavutettu. Kaupungin menot kasvavat jälleen tuloja nopeammin. Tavallisen juustohöylä-säästämisen sijaan vain…

Valtuustoinfo 21.10.2013

Valtuuston kokouslistalla oli yhteensä 20 asiaa. Ohessa on vain keskeisimpien asiakohtien tarkastelua. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen Otsikkoasiaan liittyneessä noin 2 tunnin keskustelussa tuli luonnollisesti paljon puheenvuoroja – kukapa ei haluaisi olla lasten ja nuorten asialla. Useasta suusta todettiin suunnitelma tarpeelliseksi ilman sen lakisääteisyyttäkin. Kokoomuslaisten puheenvuoroissa todettiin myös se tosiasia, että aikuiset eivät pysty hoitamaan…

Valtuustoinfo 220816

Syksyn ensimmäisessä valtuustossa puitiin Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lisälainan takausta. Espoon uusi sairaalahan tulee Jorvin yhteyteen. Valtuutettu Pirjo Kemppi-Virtanen puheenvuorossaan harmitteli sitä, miten kaupungin rakennushankkeissa alkujaankin budjetit saataisiin paremmin ennakoitua niin ettei lisärahoituksen tarvetta loppumetreillä enää tulisi. Rakennuttamisen ja investoimisen prosessi ei vaikuta oikein olevan hallinnassa, sanoo Kemppi-Virtanen. Henkilökuntavalinnat, yhteistyö ja urakkamalli eivät ole…

Valtuustoinfo 24.03.2014

Valtuuston kokouslistalla oli yhteensä 13 asiaa ja lisäksi kaupunginjohtaja piti katsauksen kuntauudistuksesta. Ohessa on vain keskeisimpien asiakohtien tarkastelua. Kuntauudistus Kaupunginjohtaja kävi läpi SOTE-uudistuksen vaikutusta kuntauudistukseen. Lehtitietojen perusteella erilaiset kuntauudistusprojektit jatkuvat SOTE-sovusta huolimatta. Näin ollen Espoon täytyy jatkaa toimintaansa haluamansa lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan erottaminen ja valinta Kaupunginhallituksen hallintojuristien tarkastaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti erottaa koko kaupunkisuunnittelulautakunnan….

Sisällön loppu

Sisällön loppu