Terveyspalvelut kuntoon!

25.3.2013Blogit

Suurin yksittäinen syy saatavuuden ongelmiin Espoon kymmenellä terveysasemalla on lääkärivajaus. Terveyskeskuslääkärin työ on vaativa yleislääkärin työn muoto, sillä potilaskirjo on laaja ja sairaudet hyvin moninaisia. Espoon, kuten monen muunkin kunnan, on ollut haasteellista rekrytoida lääkäreitä terveyskeskuksiin.  Ei ihme, ettei terveyskeskuslääkärin virkoihin ole tunkua, kun alan markkinoilta löytyy joustavampaa, parempi palkkaista ja imagollisesti hohdokkaampaa työtä.  Tulevaisuudessa lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa saattaa olla vieläkin haasteellisempaa houkutella kuntapuolelle, jos epäkohtiin ei puututa. Tilannetta ei yhtään helpota, että koko terveydenhuollossa podetaan tälläkin hetkellä työvoimapulaa, joka ennusteiden mukaan tulee seuraavan 5-10 vuoden aikana vain pahenemaan.

Tarve päästä kunnallisen terveydenhuollon piiriin ei katoa vaan kasvaa jo pelkästään ikääntymisenkin takia. Tällä hetkellä espoolaisista yli 65-vuotiaita on 14%, vuonna 2031 heitä on jo 30%. Nämä ihmiset eivät kuulu työterveyshuollon piiriin vaan tulevat tarvitsemaan kunnallista terveydenhuoltoa. On aivan välttämätöntä avarakatseisesti etsiä uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja terveyspalveluiden turvaamiseksi. Ei siis riitä, että nykyiset jonot puretaan ja tulipalo sammutetaan hetkellisesti. Tarvitaan jatkuvaa kehitystyötä palveluketjun laadun varmistamiseksi ja hoidon takaamiseksi. Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa on tiivistettävä. On myös otettava käyttöön uusia toimintamalleja, kuten terveyskioskit, palvelusetelit ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Uudella sosiaali- ja terveyslautakunnalla on vahva tahtotila hoitaa espoolaisten terveyspalvelut kuntoon. Lautakunnalle tuodaan huhtikuun 2013 kokoukseen selvitys siitä, miten Espoon terveysasemien lääkärivajaukseen tullaan puuttumaan sekä miten lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työssä jaksamista ja työviihtyvyyttä tuetaan? Nuoret lääkärit tarvitsevat tutor-toimintaa sekä hoitajat lisäkoulutusta työnsä laajuus ja vaativuus huomioiden. Lisäksi pyysimme selvitystä siirtymisestä keskitettyyn ajanvarausjärjestelmään ja sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä, jotta vapaan ajan lääkärille voi halutessaan saada mistä päin Espoota tahansa.

Kuntapuolen terveyspalveluiden turvaaminen edellyttää ennakkoluulotonta asennetta ja ennen kaikkea yhteisTYÖTÄ!

Tietoa kirjoittajasta

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

Ota kantaa