Valtuustoinfo 27.1.2014

3.2.2014Blogit

Vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa oli vahvoina teemoina Olavi Loukon lahjusrikkomustuomion seuraamus, sekä vuosia kestänyt Lommilan kaava.

Kokouksen alussa kukitettiin vuoden 2014 uusi kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Puheenjohtajana vuonna 2014 toimii Kokoomuksen Markus Torkki, 1. varapuheenjohtajana Vihreiden Sirpa Hertell ja 2. varapuheenjohtajna Maria Guzenina-Richadson. Alkajaisiksi valtuuston puheenjohtaja piti puheen valtuutetuille. Puuheessa korostui, miten Espoo on kautta aikojen vaikeimpien päätösten edessä. Päätöksenteon vaikeudesta Torkki viittasi esimerkkinä ajan, jolloin Espoossa päätettiin kansakoulun perustamisesta; samanaikaisesti kun kansa kärsi nälkää. Vaikeita päätöksiä jo silloin. Torkki korosti, että Espoon tulee olla kaupunki, joka rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle pohjalle. Ennen kokouksen varsinaista käynnistymistä puheenjohtaja vielä onnitteli ja kukitti 50-vuotta täyttäneen  Jyrki J. Kasvin.

Valtuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunkisuunnittelulautakunnan mahdollista eroa. Mahdollinen lautakunnan erottaminen johtuu siitä, että yksi sen varajäsenistä ei voi kuntalain mukaan toimia lautakunnassa, koska toimii asianosaisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvassa virassa. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Kokoomuksen Pia Kauma.

Valtuuston kuudentena asiana käsiteltiin teknisen toimen johtajan lahjusrikkomuksesta saama tuomio. Puheenvuorot aloitti kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kokoomuksen Ari Konttas. Konttas kävi perusteellisen selvityksen valtuuston käsillä olevista vaihtoehdoista ja perustelun kaupunginhallituksen esitykselle. Pohjaesityksen mukaan valtuusto antaa Olavi Loukolle varoituksen hovioikeuden lahjusrikkomustuomioon johtaneen teon johdosta. Käydyissä puheenvuoroissa korostettiin monesti kaupungin velvollisuutta täsmentää virkamatkoihin liittyvää ohjeistusta, jotta Espoossa voi toimia siten, ettei vastaavia tapauksia tule toistumaan. Neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Inka Hopsun (Vihr.) lisäysesitys pelisääntöjen tarkentamisesta ja yhteisöjen välisestä yhteistyöstä hyväksyttiin yksimielisesti. Samoin hyväksyttiin Ulf Johanssonin (SFP) toivomusesitys siitä, että Espoossa laaditaan helppolukuiset ohjeet esteellisyys säännöksistä, sekä ohjeet mitä voidaan pitää lahjuksen ottamisena ja antamisena.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Lasihytinrinne, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Seuraavaksi käsiteltiin vuosia kestänyttä Lommilan asemakaavan muutosta. Aihe herätti paljon keskustelua, joista Kokoomuksen keskeinen kanta kiteytyi Markku Markkuln puheenvuorossa, jossa hän korosti, että Lommila tuo elinvoimaisuutta ja yksityistä kaupallista toimintaa jota Espoo tarvitsee. Kurt Byman (PS/Sit.) olisi halunnut palauttaa kaavan ja Kirsi Louhelainen (Vihr.) puolestaan hylätä koko kaavan. Puheenvuorojen ja äänestysten jälkeen asia päätettiin kaupunginhallituksen esityksen mukaan, eli valtuusto hyväksyi 14.11.2006 päivätyn ja 20.5.2013 muutetun Lommila-Glöms asemakaavan muutoksen. Kaavoituspäätös antaa mahdollisuuden kauppakeskuksen rakentamiselle ja Espoon keskuksen ja lähialueiden palvelutarjooman lisääntymiselle.

Lopuksi vielä päätettiin Järvenperä, Karvasmäki, Högnäs, Bemböle muuttamisesta, merkittiin tiedoksi Espoon toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja keskusteltiin valtuustokysymyksestä koskien leikkipuistojen ylläpitoa, kunnostamista sekä lakkauttamista.

Johanna Paattiniemi

Tietoa kirjoittajasta

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

Ota kantaa