Espoon Kokoomuksen strategiatyö käynnistyi

15.2.2014Blogit

Espoon Kokoomuksen strategiatyö sai vauhdikkaan startin lauantaina 8.2. pidetyssä strategiaseminaarissa, jonka antiin tämä kirjoitus pohjautuu.

Tavoitteemme on tehdä strategiasta yhteinen saamalla teidät jäsenet mukaan sähköisten kanavien ja työryhmätyöskentelykohtaamisten kautta. Sähköinen jäsenkysely tuo myös erinomaista viitoitusta strategiatyöhön. Vastausaikaa on 10.3. asti. Kysely löytyy linkistä www.bit.ly/Espoo14

Kuulimme lauantaina kolme alustusta ennen työryhmätyöskentelyitä. Mika Aaltonen avasi meille ensin näkymiä tulevaisuuteen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoi Espoon tulevaisuuden tarinaa. Espoosta tulee 300 000 asukkaan kaupunki ja töihin tulevien uussuomalaisten määrä kasvaa. Espoo on innovaatioiden ja kulttuurin kohtaamispiste.  Espoo sykkii yhä enemmän yrittämisen henkeä. Oma esitykseni pureutui demokratiaan ja kansanvaltaan kohdistuneiden muutostrendien avaamiseen.

Työryhmissä nousi esiin erinomaisia ajatuksia strategiatyön pohjaksi. Ryhmät pohtivat puolueiden tulevaisuutta, toimintaympäristöön vaikuttavia megatrendejä, strategisia tavoitteita, arvoja, painopistealueita sekä sitä, mitä Espoon Kokoomus on.

Megatrendeistä syntyy paineita muuttaa toimintaamme. Järjestäytymistapojamme ja organisointiamme tulee muuttaa, osallistamisen ja osallistumisen tapoja monipuolistaa ja puolueen jäsenyyden rinnalle luoda uudenlaisia jäsenyyksiä. Esimerkiksi oman toimintamme oheen ns. yhden asian liikkeitä, joista osa elää hetken ja osa pidemmän aikaa.  Yhteisöllisyys vahvistuu yhdessä tekemällä. Oleellista on se, miten luomme kannattajillemme ja jäsenillemme merkityksellisen tekemisen kanavan: ”mitä hyödyllistä voin tehdä”.

Strategisten tavoitteiden määrittelyssä nousi politiikkalinjaustavoitteita.  Riittävä jäsenmäärä takaa niiden eteenpäin saamisen niin valtakunnan kuin paikallistasollakin. Oikeastaan nämä kaksi, poliittiset sisältöpäätökset ja kannattajamäärä, ovat kohtalon yhteydellä kietoutuneita toisiinsa.  Espoon Kokoomuksen ja Kokoomuksen tulee olla mahdollisuuksien luoja – mahdollistaja – mahdollisuuksien politiikan tekijä.

Espoon Kokoomuksen ydintä pohdittaessa linjattiin toiminnan perusasioita. Espoon Kokoomus mahdollistaa ihmisten osallistumisen – eri-ikäiset, taustat, ammattikunnat jne. Espoon Kokoomus toimii moniarvoisesti ja avoimesti. Arvot ohjaavat toimintaamme ja linjauksiamme. Espoon Kokoomus uudistaa ja katsoo avoimesti tulevaisuuteen – haluamme tehdä asioita uudella tavalla ja kokeillen.  Espoo Kokoomus ratkaisee, ei harmittele.

Kokoomuksen halutaan olevan jatkossakin vastuunkantaja. Kaikkia ei tarvitse miellyttää. Tätä viestiä terävöittämällä otetaan oma asema puoluekentässä ja tuodaan esille puolueiden välisiä eroja. Työryhmä näki, että kokoomuslaisuudesta pitää olla ylpeä sekä siitä, että olemme Espoon kokoomuslaisia.

Slogan: Espoon Kokoomus on moniarvoinen, aktiivinen yhteiskunnallisten muutosten seuraaja ja innovatiivisten ja inhimillisten ratkaisujen toteuttaja

Yhteiskunnassa on tapahtunut suuria muutoksia, ja muutoksen pyörteissä saamme elää jatkossakin. Tästä on hyvä jatkaa kysymykseen, miten meidän Espoon Kokoomuksessa tulee muuttua ympäröivän yhteiskunnan ja ihmisten odotusarvojen muuttuessa.   Olemme vuosikausia pysyneet turvallisesti sellaisina kuin olemme olleet.  Espoon Kokoomuksen tarina nivoutuu myös tiukasti Kansallisen Kokoomuksen tarinaan.  Olemassa olon vahvistaminen vaatii kummallakin tasolla uudistumista, ja joudumme miettimään omaa tekemistämme uudessa valossa.

Strategiatyö jatkuu lauantaina 15.3., jolloin tarkastelemme arvoja ja aatteita. Huhtikuussa 16.4. työstämme strategian lopulliseen muotoonsa. Työ ei pääty tähän, koska strategia ei toteudu ilman konkreettisia toimia. Strategia on lähtölaukaus tekemiselle – näkemys yhteisen tekemisen suunnasta. Tekoja mietitään mm. osana seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tai vaalisuunnitelmia, ja toteutustyöhön tarvitsemme myös teidät, espoolaiset Kokoomuksen jäsenet.  Muutos tapahtuu ihmisten, ei vain muutaman hienon paperidokumentin kautta.

Tietoa kirjoittajasta

sanna.lauslahti@eduskunta.fi

050 512 2380

Vahva talousosaaja, jolle tärkeää on inhimillisyys ja ihmisten hyvinvointi.

Kirjoitukset

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.
Kommentti artikkeliin “Espoon Kokoomuksen strategiatyö käynnistyi
 1. Pekka Niskanen sanoo:

  Hei,

  Miten politiikassa voidaan vaikuttaa niin, että ollaan luomassa, synnyttämässä uusia työpaikkoja, vähentämässä työttömyyttä eli käytännön tasolla luomassa meille kaikille parempaa yhteiskuntaa, elinympäristöä?
  Olen itse ollut työelämässä sekä suurissa että pienissä yrityksissä (kotimaassa ja ulkomailla), mutta olen vaan käytännön tasolla joutunut toteamaan, kokemaan, että ei meillä kotimaassa osata, haluta (ainakaan virkamiestasolla) olla synnyttämässä ’oikeaa’ ympäristöä uusille yrityksille, luomassa ’parempaa’ yhteiskuntaa.
  Voisiko tässä mielessä olla innovatiivinen ja liittää kokoomuksen strategiaan käytännön tason tavoitteita, toimenpiteitä
  uuden, ajan vaatiman elinympäristön luomiseksi?
  En ole ollut politiikassa mukana, vaikka se minua kiinnostaakin.
  Olen aina ollut kokoomuksen linjoilla, kannattaja.
  Jos haluaa liittyä puolueeseen, miten se mahtaisi onnistua?

  Terveisin
  Pekka Niskanen
  Dipl.ins.
  044-3499455

Ota kantaa