Kotona asumisen tulevaisuus

24.3.2014Blogit

Muistio 25.2.2014 tilaisuudesta

A. Kotona asuminen ikääntyessä. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman puheenjohtaja Kristiina Mustakallio

Ohjelmatyö on vasta alussa. Tavoitteena on hyvinvointi, terveys ja se, että ikääntyvänäkin asutaan kotona. Konkreettisiin toimenpiteisiin pyritään mahdollisimman pian.

Työohjelma:

 1. Esteettömän asumisen tiedotuskampanja
 2. Asumisen neuvonta ja palveluohjaus
 3. Yhden luukun neuvontapalvelujen kehittäminen
 4. Ikäihmiset huomioiva viestintä
 5. Uudenlaiset omaishoidot
 6. Muistisairaiden kotona-asumisen tuki
 7. Intoa elämään – hyvinvointikurssi
 8. Kauppakeskuskävelyt
 9. Löytävä vanhustyö – 78-vuotiaiden synttärikutsut
 10. Yhteisöllisyyden edistäminen asumisessa

B. Mikä on kotona asumisen nykytila ja mitkä ovat tulevaisuuden uudet teknologiat kotona asumisen tukena, vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija

Tavoitteena on, että kotihoito on turvallista ja laadukasta. 92 % yli 72-vuotiaista asuu tällä hetkellä kotonaan. 1,9 % asuu laitoksissa ja 5,8 % palvelutaloissa. Suomalaisten ikääntyvien ihmisten toimintakyky on kansainvälisesti heikko. Jotta toimintakyky paranisi, tarvitaan muutosta asumisen ja suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöihin, geriatrista kuntoutusta, liikkumisen lisäämistä, riittävästi apua kotiin ja kodinmuutostöitä.

Noudatettavia periaatteita ja uusia tuulia:

 • Tehokas hoito kallista – pitää kuitenkin hoitaa hyvin.
 • Sairaalassa olo oltava mahdollisimman lyhyt, lihasvoima vähenee nopeasti.
 • Aina on oltava palvelutarpeen arviointi.
 • Ikäihmisten kanssa on oltava nopea ja tehokas silloin kun he tarvitsevat apua.
 • Kolmiperhehoito otettava käyttöön ikääntyville ihmisille
 • Apua kotiin – kotihoitajien koulutus.

Haasteita:

 • Yksinäisyys – miten heidät löydetään.
 • Liikkumista edistettävä.
 • Tietosuojalainsäädäntö ikäihmistä palvelevaksi.
 • Osaavien ammattilaisten rekrytointi.
 • Bonusjärjestelmä, millä kiittää työntekijöitä.
 • Liukumäen laajennus. Nyt pääasiassa lonkkapotilaiden kohdalla.
 • Palvelusetelitoiminnan laajentaminen ja kotihoidon lääkäritilanteen parantaminen.

Tavoitteena: ELÄMÄ LOPPUUN ASTI KOTONA – hyvällä yhteistyöllä kumppaneiden kanssa.

C. Esteettömyys ja kodin muutostyöt, vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty

Tavoitteena on esteetön Espoo.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset korvaukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korvattavia muutostöitä voivat olla mm. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, valaistusmuutokset ja kontrastien lisääminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostöiksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Asuntoon kiinteästi asennetuista välineistä ja laitteista korvataan mm. nostolaitteet, hälytyslaitteet, porrashissit, nostolevy, turvahälytysjärjestelmät jne.

Korvausta voidaan saada vammaispalvelulain- ja asetuksen nojalla, ARA:lta sekä sotilasvammalain nojalla. Neuvontaa asiassa antavat korjausneuvojat. Asunnon muutostyöt eivät Espoossa kuulu sosiaalihuoltolain piiriin. Tähän toivotaan muutosta. Asioista on myös tiedotettava riittävästi.

Uuden hissin rakentaminen on suuri ongelma monilla Espoon alueilla. Espoossa ei ole hissiasiamiestä. Avustus uuden hissin rakentamisesta on enintään 50 %, Espoon osuus 10 %. Hissien asentaminen tuista huolimatta on ollut vähäistä. Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke on keväällä 2012 käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen valtakunnallisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Esteettömät asuinrakennukset ovat harvassa.

Vuoden esteetön teko kilpailu

Kilpailu on avoin kaikille espoolaisille. Mikä espoolainen palvelu, yritys, yhteisö, idea tai vaikka rakennusratkaisu tuo palvelut kaikkien saataville ja tekee liikkumisesta helppoa? Ehdotukset ja perustelut voi jättää 6.6.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen esteetön.espoo@espoo.fi, tekstiviestillä numeroon 043 825 2689 tai postitse osoitteella Esteettömyysneuvoja, Pl 41, 02070 Espoo.

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

paula.viljakainen1@gmail.com

Kirjoitukset

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

Ota kantaa