Strategiatilaisuus II: Arvot ja aatteet innostavat

25.3.2014Blogit

Strategiatyömme jatkui maaliskuun tapaamisessa vireässä tunnelmassa. Saimme ensin Vesa Vareksen alustuksen aatteiden ja arvojen historiallisesta kehityksestä puolueessamme. Napakassa esityksessä käytiin vuosikymmeniä yhteistä historiaamme. Sen jälkeen kuulimme erinomaiset esitykset kolmea eri ikäpolvea edustavalta jäseneltämme.

Olin saanut edellisellä viikolla tärkeän kysymyksen yhdessä tilaisuudessa, jossa minulta kysyttiin ”Kenen puolue Kokoomus on?”.  En osannut vastata siihen suoralta kädeltä yhdellä saati kahdella lauseella. Tämä kysymys on tärkein, johon haemme vastausta yhteisissä strategiatapaamisissamme.  Jatkokysymys onkin, miten meidän kannattajamme odottavat meiltä myös tulevaisuudessa ja miten meidän tulee vastata odotuksiin. Millaisilla arvoilla ja aatteilla puhuttelemme myös tulevaisuudessa ihmisiä.

Aatteellisuus ei ole muotiasia, ja puolueiden jäsenyys on etäistä. Voisimmeko tuoda aatteellisuuden takaisin? Vesa Vareksen mukaan kyllä. Hän totesikin, että välillä aatteellisuutta on enemmän ja välillä vähemmän. Toivonkin, että voisimme tuoda aatteellisuuden takaisin yhteiskuntaamme hyväksyttävänä asiana, joka yhdistää meidät toisiimme.

Nykyisen periaateohjelmamme mukaan Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät arvot: vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.  Itse tein kymmenisen vuotta sitten valintani arvopohjaisesti. Koin kahtena tärkeimpänä Kokoomuslaisina arvoina kannustavuuden ja välittämisen. Näiden pohjalta pitkälti olen sitten vuosien varrella toiminut. Arvojen tuleekin ohjata kaikkea toimintaamme.

Espoon Kokoomuksen arvoja ja aatteita

Välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan arvoja, ja näin teimme maaliskuun strategiatyöpajoissamme. Kuultuamme alustukset kävimme pohtimaan arvoja viidessä eri ryhmässä.  Työryhmätyöskentelyn jälkeen laitoimme arvoasioita tärkeysjärjestyksen.  Nostan tässä joitakin tärkeimmiksi nousseita arvoja esille kahdesta eri kulmasta oman toiminnan ja aatearvojen näkökulmasta.

Espoon Kokoomuksen omaa toimintaa ohjaavista arvoista tärkeimpinä nousivat esille avoimuus, kuuntelu ja osallistaminen. Avoimuus nousee nyt ja tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi. Mitä avoimempia olemme, sitä enemmän meihin myös luotetaan. Uusi teknologia tuo toimintamme ja toimemme ihmisten lähelle, jos niin haluamme. Parhaimmillaan voimme jakaa tietoa on-line. Muutamia esimerkkejä kokoukset voisivat olla jäsenistölle avoimia myös nettiyhteyden kautta ”skype-kokouksia”, päätöksenteon taustat voisi avata omilla sivuilla ”tästä tämä päätös sai alkunsa” jne. Avoimuus on tiedon välittämistä rehellisessä muodossaan ihmisille. Tähän liittyen viestintäsuunnitelmamme tuo vastauksia.

Ei riitä, että kuuntelemme. Ihmiset haluavat tulla myös kuulluiksi. Kuuntelemisen tulee johtaa tekoihin. Toisaalta meillä tulee kykyä sanoa myös Ei ja kertoa asioista, joita olemme edistäneet. Kuunteleminen on oma taitonsa, joka vaatii kuulijalta kykyä asettautua puhujan asemaan ja ymmärtää toista ihmistä. Meidän tulee olla aidosti kiinnostuneita ihmisten mielessä olevista asioista. Työryhmätyössä tuli myös esille, että emme osaa vielä mennä oikeisiin paikkoihin kuulemaan ihmisiä. Meidän tulee jalkautua sinne, missä ihmiset liikkuvat – hiekkalaatikoille ja jalkapallo-otteluihin.

Tapa saada ihmiset kokemaan tärkeiksi on ottaa ihmiset mukaan päätöksentekoon. Osallistetaan ihmiset mukaan. Nykyteknologia tuo tähänkin omat kanavansa. Se voi olla valtuutetun kysymys Facebookissa, esimerkiksi: ”Mitä sinä näet tärkeänä asiana, joka pitää saada ensi vuoden budjetissa hoidettua?”  Osallistaminen johtaa myös entistä laadukkaampaan päätöksentekoon. Yhteisöllinen tekeminen on tätä päivää. Tähän voi lopuksi ottaa esimerkkinä nyt tehtävän strategiatyön, jossa olemme osallistaneet teitä jäseniä kyselyn ja kolmen työpajapäivän kautta, joihin kaikki jäsenet ovat olleet tervetulleita.

Aatearvoista tärkeimmiksi nousivat ihmislähtöisyys, edelläkävijyys ja oikeudenmukaisuus. Nämä arvot näkyvät myös kunnallispolitiikan puolella näkyvissä teoissa. Lisäksi vanhoja perinteisiä arvojamme ”koti, uskonto ja isänmaa”  kaivattiin päivitettäviksi. Samalla voidaan kohdata eri sukupolvet heidän omalla kielellään.

Ihmislähtöisyys, inhimillisyys ja välittäminen nousivat myös vahvasti esille. Kokoomus nähdään usein kovana talouspuolueena, mutta meiltä löytyy myös pehmeä puoli, ja näin tulee olla jatkossakin. Hyvä yhteiskunta on inhimillinen, rakennettu ihmisiä varten. Ja välittämällä voimme tehdä yhteiskunnasta yhteisen, jossa jokaisella on oma vastuunsa.

Lopuksi nostan esille keskustelussa vahvasti nousseet teemat: edelläkävijyys, oikeudenmukaisuus ja eettisyys. Edelläkävijyys sopii mainiosti Espoon Kokoomuksen arvoksi. Tämä näkyy konkreettisesti Espoossa, jota voidaan sanoa Suomen innovatiivisimmaksi kaupungiksi.   Oikeudenmukaisuus rakentaa luottamusta ja kunnioitusta eri ihmisten kesken. Eettisyys on asioiden ja päätöksenteon tarkastelua arvojen näkökulmasta. Eettinen ajattelu ohjaa meitä kysymään, onko tämä, mitä teemme, oikein ja arvokasta. Sitä pitää meidän jokaisen sekä ihmisinä että päättäjinä kysyä itseltämme joka päivä.

Tietoa kirjoittajasta

sanna.lauslahti@eduskunta.fi

050 512 2380

Vahva talousosaaja, jolle tärkeää on inhimillisyys ja ihmisten hyvinvointi.

Kirjoitukset

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.
3 kommenttia artikkeliin “Strategiatilaisuus II: Arvot ja aatteet innostavat
 1. Tapio Mutikainen sanoo:

  Tervehdys. Valitettavasti en päässyt edelliseen strategiakokoukseen ulkomaanmatkan takia, joten ohessa muutama kommentti.

  Mielestäni nykyisessä periaateohjelmassa on paljon elementtejä, jotka kannattaa ottaa sopivasti soveltaen uuteenkin versioon. Tarkoitushan on, että puolue selvästi profiloituu omien arvojensa pohjalta, jotka eivät ole kvartaalitavaraa. Luonnollisesti uudetkin painotukset on syytä huomioida, ettei tule käsitystä siitä, etteikö puolue seuraa aikaansa ja kykene uudistumaan. Ehdotan seuraavia 4 kokonaisuutta, jotka muodostaisivat arvoja koskevan kivijalan Kokoomuksen strategiaohjelman pohjaksi.

  1. vapaus ja ja vastuu
  2. tasa-arvo ja sivistys
  3. uudistushakuisuus ja avoimuus
  4. vastuullisuus ja ihmisläheisyys

  Näille arvoille voitaisiin sitten rakentaa lähivuosien toimintastrategia ja -ohjelmatavoitteet.

  Ystävällisin terveisin,

  Tapio Mutikainen

  4.

  1. Leena Hoppania sanoo:

   Kiitos Tapio, kommenteista.

   Aikaisempien tilaisuuksien työryhmissä käytiin noista arvoista paljon keskustelua ja sen pohjalta näyttää tällä hetkellä kivijaloiksi muodostuvan neljä kokonaisuutta:
   1. Avoimuus – kuunteleminen – yhteistyö
   2. Eettisyys – välittäminen – yksilön vapaus
   3. Ahkeruus – edelläkävijyys – yritteliäisyys
   4. Koulutus – sivistys – kulttuuri

   Eli linjassa mennään ehdottamiesi kokonaisuuksien kanssa.
   Ensi kerralla, ke 16.4.klo 17 on tarkoitus rakentaa näihin arvoihin pohjautuvien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpideohjelmat.
   Toivottavasti pääset mukaan!
   Paikka on Espoon Kulttuurikeskus Tapiolassa.

   Terveisin, Leena Hoppania
   poliittinen sihteeri,
   Espoon Kokoomus

 2. Julia Salmelin sanoo:

  Hei! Kiitos mielenkiintoisesta strategia-aamupäivästä 15.3.! Kommentoin Espoon Kokoomuksen strategiatyön materiaalia, joka jaettiin strategiatyön toisena päivänä. Materiaalissa sanotaan seuraavasti:

  ”ESPOON KOKOOMUS on
  Moniarvoinen, aktiivinen yhteiskunnallisten muutosten seuraaja ja innovatiivisten ja inhimillisten ratkaisujen toteuttaja”

  …seuraaja? Vierestä seuraaja vai jonkun toisen seuraaja?
  …toteuttaja? Toteuttaako politiikka itsessään mitään? Eikö politiikan tai poliittisten päätösten mukaisen toteutuksen tee esim. yritykset ja virkamiehet?

  Joitakin ehdotuksiani:

  ESPOON KOKOOMUS on moniarvoinen, inhimillisten ja innovatiivisten muutosten aktiivinen mahdollistaja

  tai selkokielisemmin:

  ESPOON KOKOOMUS luo mahdollisuuksia työn ilolle ja hyvälle elämälle
  /
  ESPOON KOKOOMUS luo espoolaisille mahdollisuuksia työn ilolle ja hyvälle elämälle
  /
  espoolaisten KOKOOMUS luo mahdollisuuksia työn ilolle ja hyvälle elämälle

  Ystävällisin terveisin,
  Julia Salmelin

Ota kantaa