Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 2.12.2015

4.12.2015Blogit

Valtuuston talousarviokokous keskeytettiin heti alkuunsa ja kukkapuska ojennettiin Stig Kankkoselle syntymäpäivänsä johdosta.
Kokous keskeytettiin heti perään senkin takia, että neuvottelutoimikunnan puheenjohtajat eivät olleet paikalla vielä.

Maria Guzenina (SDP) neuvottelujen puheenjohtaja aloitti ja otti esiin mm. päivähoidon ryhmäkoon ja Espoo-lisän. Päätetty oli, että ryhmäkoot pysyvät toistaiseksi ennallaan ja Espoo-lisä laskee 200 euroon. Vanhuksiin satsataan enemmän, sillä heidän määrä tulee kasvamaan. Vammaispalvelujen riittävyyttä tullaan hänen mukaansa seuraamaan tarkasti.

Pöytäkirjamerkinnöistä mainittiin, että esimerkiksi kulttuuriin satsataan enemmän.
Perussuomalaiset irtaantuivat yhteisestä sopimuksesta. Ennakoitiin, että he haluavat huomiota aiheilleen valtuustossa, ja näin kävikin! ”Toivottavasti ei ole kyse tarkoituksellisesta räyhähenkisyydestä”, sanoi Guzenina. ”Budjetin lisäys 5,8 miljoonaa on suurin pitkiin aikoihin”.

Ryhmäpuheenvuorojen kohdalla Pia Kauma teemoista poimittua:
– Mm. Pienet lapset olivat voittajia (ryhmäkoot, kotihoidon tuki)
– Vanhukset myös (omaishoidon tuki)
– Henkiöautojen pysäköinti (aluepysäköinti poistetaan, katuja levennetään, jotta autoja mahtuu enemmän kadun varsiin)
– Pientaloihin ja täydennysrakentamiseen satsataan
– Koulurahasto otetaan käyttöön koulukorjauksia varten
– Turvapaikanhakijat (satsaus 14 miljoonaa euroa). Espoo satsaa erityisesti alaikäisiin turvapaikahakijoihin
– Kokonaisuutena meillä on hyvä kokonaisuus palveluja espoolaisille.

Ryhmäpuheenvuoroista paistoi tyytyväisyys Pia Kauman johdolla saatuun lopputulokseen.
Vihreät ovat tyytyväisiä mm siihen turvapaikanhakijoiden hyvään hoitoon varattiin rahaa. Ilmaisi vihreiden tyytymättömyyden joihinkin leikkauksiin avustuksissa, kuten segregaation ehkäisemiseen kouluissa

Martti Hellström (SPD) puhui oppilaista, jotka ovat väistössä sisäilmaongelmien takia, ja mitä se maksaa. Ja tästähän aiheesta puhuivat myös muiden puolueiden edustajat. Onneksi siihen ovat monet heränneet, sillä lastemme terveys on meidän kaikkien asia. Hellström otti esiin puolueelle ominaiseen tyyliin sen, että tässä ollaan menty raha edellä sen sijaan, että olisi lähdetty palvelujen tarpeesta. ”Vanhusten palveluihin ei saatu sitä summaa mitä haluttiin”, mutta myönsi, että vanhuksille oli saatu hyvä lopputulos neuvotteluissa. ”Myös perhepalvelut oli huomattavasti alibudjetoitu”.
Oletetusti Seppo Huhta puhui pakolaisista: miten kunnat ottavat näitä pakolaisia, joista 80% on asepalveluskuntoisia miehiä. ”Tuotamme tänne väkeä, joilla ei oikeastaan ole mitään asiaa tulla tänne”, sanoi hän ja puhui seksuaalisesta häirinnästä, mielestäni aiheellisesti. Maahanmuuttajien kieliopetus nielee paljon rahaa. Nämä mm. vaikuttivat siihen, että perussuomalaiset eivät tulleet mukaan sopuun.
SFP Eriksson käytti ryhmäpuheenvuoron ruotsiksi. Simo Repo käytti keskustan puheenvuoron.

Jopa Kari Uotila oli suhteellisen tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen. Varhaiskasvatus ja päivähoito: positiivinen yllätys. Kulttuuri, taiteen perusopetukseen satsaus: tärkeää sen myönteinen vaikutus tulevaisuuteen.

Antero Laukkanen Kristillisistä kehui myös sopua. ”Espoolla oltava varaa panostaa perheiden hyvinvointiin yhtälailla kuin rakenteisiin. ” ”Olemme varsin tyytyväisiä Espoo-lisän lopputulokseen. Olisivat kaivanneet enemmän koulukuraattoreita, psykologeja. Kritisoi talousarvioprosessia siitä miten luvut eivät kerro tarpeeksi.
Ulf Johanssonin (Vårt Espoo)mukaan ”Lopputulos oli hyvä mutta menojen kasvu huolettaa”. Kiitti Kaumaa, joka jarrutti menojen kasvussa neuvotteluissa.

Poimintoja Kokoomuksen puheenvuoroista:
– Heikki Sepän toivomus: Puhui eläkkeen indeksin huonosta tilanteesta ja esitti toivomuksen vanhusten palvelumaksuista, jotta niitä ei koroteta.
– Marika Niemi: puhui velan kasvusta ja vastuuttomuudesta mikä siihen liittyy. Toisaalta puhui vääristä säästötoimista esim. toisen asteen koulutuksen säästötoimista, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen. Esitti toivomuksen: kaupunki tehostaa tiedottamista Yritys Espoon palveluista kaupungin eri medioissa.
– Paula Viljakainen: puhui kaksikielisen koulun puolesta
– Kai Lintunen puhui tatu-tavoitteista, jotka jäävät tavoitteista jälkeen, esimerkiksi kaupungin toimintakatetta arvioitaessa.
– Ulla Palomäki: puhuin huolestani velan kasvusta ja siitä, että toimiva talous on hyvinvointipalvelujen perusta. Ilmaisin myös tyytyväisyyteni moniin pöytäkirjamerkintöihin, joista ensimmäisenä pyrkimys aluepysäköintikiellon poistamiseen ja parempaan katupysäköintiin. Kaksi pöytäkirjamerkintää tehtiin turvallisempien, terveellisempien ja edullisempien koulujen rakentamiseksi, joten tahtoa löytyy oikeaan suuntaan myös sisäilmaongelmien jättämiseksi historiaan.
– Mia Laiho puhui siitä, että omaishoitoa kannattaa edistää raskaiden hoitomuotojen sijaan.
Nuorisovaltuuston edustaja puhui tyytyväisyydestään siihen, että opetustoimen leikkauksia peruttiin. Puhui myös kaksikielisen opetuksen puolesta. Nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyydestä. Erityistehtävien lukiosta. Sisäilmaongelmaisista kouluista.

Markus Torkki piti loppupuheenvuoron.

Muutosesityksiä ja toivomuksia oli yhteensä 24. Muutosesitykset käytiin läpi, mutta toivomukset jätettiin seuraavaan kokoukseen.

Tietoa kirjoittajasta

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

Ota kantaa