Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 7.12.2016

25.1.2016Blogit

Joulukuun varsinaista valtuuston kokousta leimasi valtuuston talousarviokokouksessa 1.12. 2016 pöydälle jätetyistä valtuustotoivomuksista päättäminen. Toivomuksia oli yhteensä 24 kappaletta,

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokoomusvaltuutettu Marika Niemen toivomuksen koskien kaupunki tiedottamisen tehostamista Yritys Espoon palveluista kaupungin eri medioissa. Puolestaan valtuutettu Heikki Sepän toivomus koskien vanhuspalvelumaksujen korotusten epäämistä puheenjohtaja ei ottanut käsittelyyn valtuuston työjärjestyksen vastaisena.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan lokakuun kuukausiraporttia, jossa keskeistä oli että ennusteiden tarkennusten jälkeen voidaan todeta, että kaupungin talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vaikka vuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Samanaikaisesti kaupungin investointiohjelma on suurempi kuin koskaan ja kuluvalle vuodelle esitetään investoinneille lisämäärärahaa. Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa lainanoton tarvetta. Tarkastuslautakunta lausunnossaan esittikin huolensa siitä, että tuottavuuden lisäämiseksi tehtyjä toimia on määrätietoisesti jatkettava, koska kaupungin toimintamenot kasvavat toimintatuloja nopeammin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kokoomusvaltuutettu Paula Viljakainen toi esille, että Espoo-strategiassa on vuodelle 2015 asetettu yhteensä 31 tulostavoitetta, joista 19 osalta saavutetaan asetettu tulos. Tätä Viljakainen piti vain tyydyttävänä tuloksena. Tosin 11 tulostavoitteen osalta tavoitteeseen päästään likimain, jota Viljakainen puheenvuorossaan kiitti. Tarkastuslautakunta nosti raportissaan esiin, että se on huolissaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta sekä sen vaikutuksista kuntatalouteen ja -palveluihin.

Yhden aikakauden päätös nähtiin kohdassa viisi, jossa valtuusto päätti yksimielisesti lakkauttaa palveluliiketoimen liikelaitokset siten, että niiden toiminta päättyy 31.12.2015. Valtuutettu Horsma piti palveluliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana erinomaisen kiitospuheen johtokunnan työskentelystä, sekä liikelaitosten hyvästä ja sitkeästä työstä. Horsma korosti, että liikelaitokset ovat tehneet parhaansa tiukassa ja vaativassa palvelutuotannon vaade-puristuksessa.

Valtuustonkokouksessa käsiteltiin myös Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys ja yhteistyösopimus, sekä Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, jotka molemmat hyväksyttiin yksimielisesti.

Illan viimeinen kohta oli Kehä I:n parantamisen käynnistäminen Keilaniemessä, joka kirvoitti valtuutetut hyvin vilkkaaseen keskusteluun. Asemakaavassa Keilaniemen metroaseman viereen on suunniteltu neljä korkeaa asuintornitaloa, joiden kohdalla Kehä I katettaisiin ja tunnelin kummassakin päässä nykyiset valo-ohjatut tasoliittymät muutettaisiin eritasoliittymiksi. Keskustelu kääntyi nopeasti siihen, että onko asian valmistelussa edetty prosessin ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Esitettiin erilaisia näkemyksiä siitä oliko käsittely tapahtunut oikein, vaikka esim. kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki piti yksityiskohtaisen puheenvuoron, jossa hän alleviivasi asian käsittelyn tapahtuneen täysin oikein ja päätösesitykset kronologisessa aikajärjestyksessä. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti palauttaa asian uudelleenkäsittelyyn ja koska valtuuston päätöksenteolla oli kiire, puheenjohtaja esitti ylimääräisen valtuustonkokouksen järjestämistä 21.12.2015 asian päätökseen saattamista varten. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja näin olen päätettiin pitää ylimääräinen valtuustonkokous 21.12.2015.

Johanna Paattiniemi

Tietoa kirjoittajasta

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

Ota kantaa