Markku Markkula: Alueet ja kaupungit EU:n tulevaisuuden vetureiksi

15.3.2016Blogit

Kaupungeissa toteutettavan ja samalla globaalisti verkottuneen toiminnan merkitys Euroopan unionin päätöksenteossa on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Euroopan kohdatessa yhä suurempia kriisejä asioista sovitaan usein Brysselissä käytännön toteutuksen riippuessa ruohonjuuritasosta – samanaikaisesti kasvu ja uudet ratkaisut syntyvät entistä useammin kaupunkien ja alueiden verkostoissa jäsenvaltioiden sijaan. Tämä kehitys heijastuu myös Euroopan alueiden komitean merkityksessä, vaikutamme aktiivisesti EU:n kärkihankkeiden muotoilemisessa ja annamme palautetta lainsäädännön vaikutuksista kentällä.

Puheenjohtajakaudellani alueiden komitean toiminta kehittyy selvästi enemmän kokeilukulttuurin sekä edelläkävijyyden korostamisen avulla. Tässä alueilla ja kaupungeilla on selvä etulyöntiasema, erityisesti niiden verkostoituessa yritysten, tutkimuksen sekä kansalaisten kanssa. Helsingillä ja Uudellamaalla on ainutlaatuinen rooli Suomen kasvun veturina, lähes 40 % valtakunnallisesta arvonlisäyksestä tuotetaan alueella. Ja alueen ytimessä Otaniemen – Keilaniemen – Tapiolan ekosysteemi on koko Itämeren alueen suurin innovaatiotoiminnan keskittymä. EU-asioiden seuraaminen ei riitä, meidän on tartuttava unionin luomiin mahdollisuuksiin ja aktivoiduttava selvästi.

Yksi keskeinen paikka, missä alueilla ja kaupungeilla on vahvaa tietoa ja osaamista on EU:n kaupunkiagenda. Parin vuosikymmenen jahkailun jälkeen aihe on vahvasti esillä päivän politiikassa ja yksi Hollannin EU-puheenjohtajakauden kärkiteemoja. Tämän hetken yksi kuumimpia aiheita on älykäs kaupunkikehitys – mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Innovatiivisuus ei tarkoita vain kännykkäsovelluksia tai teknologian kehittymistä. Meidän täytyy edistää henkisen kulttuurin muutosta koskien sitä tapaa, miten kaupunkimme ja muut kuntamme toimivat. Tarvitsemme uudenlaista yrittäjähenkisyyttä sekä uskallusta tehdä asioita eri lailla. Ennen kaikkea meidän täytyy tuoda sosiaalinen vuorovaikutus, siis kansalaiset, toimintamme keskiöön ja ottaa heidät mukaan kehittämään yhdessä tulevaisuuden kaupunkeja sekä alueita. Kasvun on oltava älykkään lisäksi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää sekä osallistavaa.

Uudellamaalla on mahdollisuus tuoda EU:n kaupunkiagendan rakentamiseen parhaat käytäntönsä ja esimerkkinsä älykkään erikoistumisen strategiastaan, erityisesti arjen hyvinvointikaupungin mallista. Kaupungin näkeminen palvelualustana sekä toiminnan mahdollistajana yhdistäen palveluja, teknologiaa ja prosesseja yksinkertaistaa, elävöittää ja tehostaa kaupunkilaisten elämää. Tällaisia esimerkkejä meidän pitäisi vahvasti ajaa ympäri Eurooppaa, tarjoten samalla myös yritysmahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Viestini on selvä – tilaisuuteen tulee tarttua nyt ja ajaa Suomi jälleen maailmankartalle!

Markku Markkula

Puheenjohtaja – Euroopan alueiden komitea

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu

Tietoa kirjoittajasta

Markku Markkula: Alueet ja kaupungit EU:n tulevaisuuden vetureiksi

Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja

markku.markkula@aalto.fi

Kirjoitukset

Tämä artikkeli on osa Espoon Kokoomuksen hallituksen, valtuuston ja valtuustoryhmän jäsenten kirjoittamaa blogia – ajatuksia Espoosta ja Espoon kehittämisestä, Suomesta ja Suomen suunnasta. Mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

Ota kantaa