Alaviiri Kaisa

658

Alaviiri
Kaisa

KM, perusopetuksen aluepäällikkö

Lintuvaara

s. 1962

043 8254965

kaisa.alaviiri@espoo.fi

Toimin Espoossa aktiivisesti turvallisen arkielämän ja korkeatasoisen koulutuksen puolesta. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ihmisten kunnioittaminen ovat arvoja joihin päätöksentekoni nojautuvat. Haluan tehdä työtä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin puolesta!

Näen tärkeäksi edistää jokaisen mahdollisuutta huolehtia itsestään ja perheestään sekä elää hyvää elämää läpi koko elämän. Hyvä ja sujuva arki on kokonaisuus, joka koostuu kodista, työpaikasta, koulusta, päiväkodista, harrastuksista, ruokakaupasta ja niiden välisistä matkoista.
Lapsen kehityskaari varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja jatko-opintoihin on perusoikeus, joka on taattava. Lisäksi se on sijoitus tulevaisuuteen. Opetuksen perusasioihin ja puitteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lasten hyvinvoinnin turvaa aikuisten hyvinvointi. Laadukas varhaiskasvatus sekä perusopetus, lasten ja oppilaiden yksilöllinen huomiointi sekä tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten tukeminen edellyttää, etteivät opetusryhmät ole liian suuria. Hyvään ja ennakoivaan kasvatukseen kuuluu lasten hyvinvoinnin varmistaminen. Koulut tarvitsevat arkeensa kuraattoreita ja psykologeja – ennakointi on viisasta ja se on aina tehokkaampaa kuin jälkihoito.

Politiikka kuten elämä, on joukkuepeliä. Se on yhteisten asioiden hoitamista. Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008 ja mm. kaupunginhall j, Omnian hall vpj ja HUS psykiatrisen sairaanhoidon ltk pj. Tuon politiikkaan oikeudenmukaista, avointa, asiallista sekä ratkaisukeskeistä keskustelua, joka vie asioita eteenpäin.

Työskentelen perusopetuksen aluepäällikkönä Keski- ja Pohjois-Espoon palvelualueella. Vastaan alueeni koulujen rehtoreiden ja koulunjohtajien johtamisesta sekä johtamistyön kehittämisestä.
Olen naimisissa Tapanin kanssa ja meillä on 6 lasta, joista 2 nuorinta asuu kotona. Perheeseemme kuuluvat myös 2 shelttiä, collie ja rescue monirotukissa.

Teen järkipolitiikkaa suurella sydämellä!