Arvo Jaana

662

Arvo
Jaana

Hankintapäällikkö

Lähderanta/Lippajärvi

s. 1967

jaana.arvo@gmail.com

Olen kolmen lapsen äiti. Olen osallistunut aina hyvin aktiivisesti lasten koulujen ja harrastusten kautta vanhempainyhdistyksiin ja vastaaviin Lähderanta, Lippajärvi, Laaksolahti, Järvenperä, Viherlaakso, Karakallio ja jopa Lintulaakson alueilla.
Olen luonteeltani hyvin aktiivinen ja toiminnan ihminen. Lapseni ovat kasvamassa ja tunnen että minulla olisi nyt aikaa ja intoa osallistua asuinalueen mutta myös koko Espoon kehittämiseen ja vaikuttamiseen.

Lasteni kautta olen päässyt seuraamaan sekä koulujen että myös harrastustoimintojen vaikeuksia. Koulujen opettajien työmäärää ja haasteita muun muassa erilaisten tuettavien lasten osalta. Resurssit ovat pienet, ryhmäkoot suuret ja palkat huonot. Nyt vielä päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä on aivan järjetön. Perusta ensin kuntoon jo olemassa olevaan, sitten laajennetaan. Tällä uudella määrärahalla olisi voitu saada kouluille varoja esim. erityslasten tarpeiden parempaan huomioimiseen, tällä myös ”normioppilailla” olisi ollut mahdollisuus saada parempaa opetusta, kun opettajilla jäisi aikaa myös heille. Myös opettajien ja varhaiskasvattajien palkkoja olisi voitu nostaa ja tehdä alasta houkuttelevampi, taata lapsillemme paremmat olosuhteet oppimiselle, motivoituneiden opettajien avulla. Lasten ja nuorten monipuolisen harrastamisen tukeminen kohtuuhintaisten urheilupaikkojen tarjonnalla on myös tärkeää. Kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa.

Mielenkiinnolla olen myös seurannut keskustelua Poke kaavoituksen kehittymisestä. Pohjois- ja Keski-Espoon kehittäminen on nyt käynnissä ja mukaan pitää saada mahdollisimman paljon vaikuttajia juuri täältä, Turuntien pohjoispuolelta. Kehittäminen pitäisi kuitenkin tehdä niin, ettei samalla Espoon kauniita luontomaisemia pilata. Espoo kehittyy vastaisuudessakin ja ulkoilualueille tulee jättää myös laajenemismahdollisuuksia, ettei teollisuusrakennuksia tehdä ladun varteen. Kaupungin asukkaille, mutta myös tuleville asukkaille on jätettävä lähiluontoa.