Heikkala Anne

678

Heikkala
Anne

Sairaanhoitaja YAMK, yksikönjohtaja

Leppävaara

s. 1970

Sydäntäni lähellä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, sekä henkilöstön työhyvinvointi.

Minun Espooni on turvallinen asua ja elää.

Päättäjien tulee olla lähellä kuntalaisten arkea ja aidosti kuulla heitä.