Heikkala
Anne

Sairaanhoitaja YAMK, yksikönjohtaja

Leppävaara

s. 1970

Sydäntäni lähellä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu sekä henkilöstön työhyvinvointi. Minun Espooni on turvallinen asua ja elää. Päättäjien tulee olla lähellä kuntalaisten arkea ja aidosti kuulla heitä.