Juuti Sini

687

Juuti
Sini

Kauppatieteen tohtori KTT, Diplomi-insinööri DI

Suurpelto

s. 1984

0407659597

sini.juuti@aalto.fi

Asuinalueiden viihtyisyydestä on huolehdittava nykyistä paremmin. Vastustan asuinalueiden tiivistämistä. Asuntopolitiikan pitää tukea ihmisten hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa. Asuntorakentamisessa pitää panostaa pientalovaltaisuuteen ja luonnonläheisyyteen.

Espoossa tarvitaan autoja. Liikennepolitiikassa tulee panostaa sekä julkiseen että yksityiseen liikenteeseen. Autoilla pitää olla riittävät pysäköintitilat. Liikenteessä ei saa liiaksi keskittyä metron kehittämiseen. Suorat linja-autoyhteydet Helsinkiin on otettava uudelleen käyttöön.

Vastustan SOTE-uudistuksen toteuttamista nyt kaavaillulla tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto on toteutettva julkisten ja yksityisten palveluiden verkostonomaisen yhteistyön avulla.

Kouluja ja päiväkoteja ei saa sulkea. Niiden toimintaa on kehitettävä ja niihin on panostettava.

Espoosta on rakennettava maailman paras osaamiskeskus. Tämä vaatii panostusta kaikkiin koulutusasteisiin. Yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen yhteyksiä yritysmaailmaan on tiivistettävä.

Espooseen on rekrytoitava osaajia ja korkeatasoisia opiskelijoita myös muualta Suomesta ja muista maista.

Kulttuuripalveluita, kuten kirjastojen, työväenopiston ja Emman palveluita on tuettava ja kehitettävä.

Kaupungin organisaation korkeaa hierarkkisuutta on purettava ja on siirryttävä asiakaskeskeiseen verkostonomaiseen toimintamalliin, joka perustuu julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin sekä järjestöjen väliselle yhteistyölle.

Verojen korotuksia ei tarvita. Rahat palveluihin saadaan suuria rakennushankkeita nykyistä järkevämmällä tavalla porrastamalla.