Kalima Taryne

690

Kalima
Taryne

Korkeakouluopiskelija, vartija / järjestyksenvalvoja

Vanttila

s. 1988

040-9373727

tarynekalima@gmail.com

Olen korkeakouluopiskelija ja työskentelen vartijana ja järjestyksenvalvojana, sekä turvallisuusalan kouluttajana. Opiskelen turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan korkeakoulututkintoa, ja tämän lisäksi opiskelen kauppakorkeakoulussa. Yksityisellä turvallisuusalalla olen työskennellyt 12 vuotta.

Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut seuraavissa luottamustehtävissä Espoossa:

-Uudenmaan Lastenliiton hallituksessa Espoossa ja Kirkkonummella
-Espoon kaupungin kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä
-Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisineuvottelukunnan varajäsenenä

Olen ehdolla Espoossa, koska koen huolta nuorista, aikuisista, perheistä ja eläkeläisistä sekä yrittäjistä.Monille korona-aika on ollut todella haastava, niin henkisesti kun taloudellisesti.

Tulen itse perheestä, jossa on ollut perheväkivaltaa. Samaan aikaan olin pitkään koulukiusattu, joka johti syömishäiriöön sairastumiseen. Näiden kokemusten kautta olenkin vahvasti sitä mieltä, että kenenkään menneisyys ei määritä meitä, vaan jokaisella tulee olla mahdollisuus omannäköiseen elämään ja tulevaisuuteen.
Walt Disneyn sanoin: ”if you can dream it, you can do it.”

On tärkeää, että koulukiusaaminen saadaan loppumaan, sekä lasten ja nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen saadaan tehokkaat keinot puuttua ajoissa.

Lapsille on tärkeää tarjota edullista liikunta ja harrastustoimintaa, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa ja saada yhteisöllisyyttä ja hyviä ystäviä ympärilleen.

Matalan kynnyksen palveluja tulee myöskin tehostaa, esim. velkaneuvonnan, kriisiavun, turvakotien,mielenterveyspalveluiden ja asumispalveluiden osalta. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin silloin, kun oma elämäntilanne on vaikeimmillaan.

Erityyppinen rikollisuus on myöskin kasvanut. Erilaiset lieveilmiöt näkyvät siellä missä ihmisiä liikkuu mm.häiriökäytöksenä ja väkivaltana.Tämän takia turvallisuuteen tulee panostaa.

Minulle Espoo on koti joka turvataan hyvillä päätöksillä ja suurella sydämellä!