Mervi Katainen

60

Mervi
Katainen

Kehittämispäällikkö, VTM, kaupunginvaltuutettu

Friisilä

s. 1978

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa keväällä 2023.

Kampanjassani keskityn erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Julkisen talouden tasapainottaminen: velkaantumisen pysäyttäminen ja talouskasvun aikaansaaminen mm. lisäämällä työnteon kannustavuutta ja kasvattamalla TKI-panostuksia.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointi: Koulutuksen resurssien kohdentaminen siihen, että kaikki oppivat kouluissa perustiedot ja -taidot ja että kouluissa on hyvä olla, oppia ja opettaa. Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn edistäminen mm. lisäämällä liikuntaa koulupäivien yhteyteen. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen parantamalla mielenterveysterveyspalvelujen saatavuutta mm. tarjoamalla hoito oikealla tasolla, oikeaan aikaan.
  • Sote-järjestelmän korjaukset: hyvinvointialueuudistuksen kehittäminen niin, että mm. monituottajamallin ja uusien toimintatapojen ja uuden teknologian käyttöönottaminen ovat käytännössä mahdollisia.