Katainen Mervi

693

Katainen
Mervi

VTM, väitöskirjatutkija

Friisilä

s. 1978

041 319 6988

mervi@mervikatainen.fi

Haluan vaikuttaa siihen, että Espoossa:

1) Opetus on ykkönen: Espoolaislapset saavat maailman parasta opetusta terveissä tiloissa, nuoret suorittavat vähintään toisen asteen koulutuksen ja mielenterveyspalveluja ja oppimisen tukea on saatavilla riittävästi.
2) Liikunta ja kulttuuri luovat hyvinvointia: Ne edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät terveysongelmia, lähiluonto kannustaa kaikenikäisiä espoolaisia liikkumaan ja lasten harrastamisen hinnat pysyvät kohtuullisina.
3) Taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat kaiken perusta: Taloustalkoot jatkuvat, koska kestävä talous on laadukkaiden palvelujen edellytys. Toiminnan pitää olla myös ekologisesti kestävää, ja Espoon on jatkettava määrätietoisia toimia, jotta kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Haluan tuoda päätöksentekoon laaja-alaisuutta, asia- ja arvopohjaisia valintoja sekä malttia ja käytöstapoja. Tulevalla valtuustokaudella joudutaan tekemään myös ikäviä päätöksiä. Se vaatii päättäjiltä kokonaisuuksien hallintaa ja arvovalintoja – ja ennen kaikkea vastuullisuutta. Minulle tärkeitä arvoja ovat mm. sivistys, yksilönvapaus ja -vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo ja kestävä kehitys.

Asioiden liiallinen yksinkertaistaminen ja someöyhötys vievät ihmisiltä luottamuksen ja mielenkiinnon politiikkaa kohtaan. Uskon, että enemmistö toivoo poliitikoilta asiallista käytöstä ja asia-argumentteja. Niin saadaan myös asioita aikaiseksi: keskustelemalla, sopimalla ja tekemällä kompromisseja.

Kunnissa päätetään ihmisten arjen kannalta tärkeimmistä palveluista, eikä sen tarvitse olla aina värikästä tai viihteellistä. Sen sijaan kuntapolitiikka on erittäin kiinnostavaa ja merkityksellistä puurtamista. Olen toiminut 2000-luvun alussa valtuutettuna ja valtuuston vpj:na Vihdissä ja työskennellyt v. 2007–2014 Espoon sivistystoimessa suunnittelijana ja hallintopäällikkönä, joten tunnen kaupungin prosessit ja päätöksenteon kiemurat hyvin. Olen siis heti valmis tarttumaan toimeen!