44

Konttas
Hanna

KM, luokanopettaja

Espoonlahti

s. 1977

Yhteiskunnassa, jossa vallitsee mahdollisuuksien tasa-arvo, voidaan edellyttää sen jäseniltä vastuuta itsestään ja lähimmäisistään sekä antaa vapaus valita ja tehdä päätöksiä omassa elämässään. Terve talous, koulutus ja yritteliäisyys ovat hyvän yhteiskunnan avaintekijöitä. Perheet kaikissa muodoissaan ovat yhteiskunnan perusyksiköitä. Opettajana ja uusperheen äitinä tiedän, että vastuunkanto opitaan kotona. Tältä pohjalta tahdon jatkaa työtäni Espoon kaupunginvaltuutettuna espoolaisten hyväksi.