Koskinen Jussi

702

Koskinen
Jussi

DI, sijoittaja

Haukilahti

s. 1963

040 501 1422

jussi1.koskinen1@gmail.com

JUSSI KOSKINEN

Olen teollisuustaustainen diplomi-insinööri. Olen toiminut keskijohdossa koneteollisuudessa (Tamrock), tietoliikenteessä (Nokia Networks) ja kulutuselektroniikassa (Nokia Mobile Phones).

Politiikassa tavoitteeni on vaikuttaa pitkäaikaisen talouskasvun syntymiseen.

KOKOOMUS

Toimin puoluevaltuustossa Uudenmaan ryhmän puheenjohtajana. Puoluevaltuusto päättää yhdessä eduskuntaryhmän kanssa hallitukseen osallistumisesta ja se voi ohjata kokoomuksen hallitustavoitteita.

Olen Uudenmaan piirin ja Espoon kokoomuksen hallituksessa sekä Haukilahden-Westendin kansalliseuran puheenjohtaja. Aikaisemmin olen toiminut puoluehallituksessa ja Uudenmaan piirin puheenjohtajana.

Kokoomuksen ohjelman on priorisoitava ja perusteltava konkreettiset tavoitteet ja keinot. Johtamisen tulee olla määrätietoista ja strategian uskottava.

Arvostan politiikkaa, joka johtaa talouden pitkäaikaiseen kasvuun. Politiikka luo olosuhteet, jossa ihmiset voivat hyvin ja saavat kyvyistään irti parhaan mahdollisen.

ESPOO

Valtakunnan politiikka

Valtakunnanpolitiikassa päätetään talouskasvun mahdollisuuksista veroilla, elinkeinopolitiikalla ja ulkopolitiikalla, hyväksytään lait, ohjataan koulutusta ja terveydenhoitoa. Siksi valtakunnanpolitiikkaan vaikuttaminen on tärkeää. Tein EU-tulonsiirtoja vastustavan aloitteen.

Talous

Kuntaveroa ei pidä nostaa. Verot ovat jo nyt liian korkeat ja niiden kiristys heikentää ihmisten halua ponnistella, hankkia osaamista ja tehdä lisää työtä. Espoon rahoja ei tule siirtää pois maakuntaratkaisulla.

Liikenne

Espoo on investoinut heikolla kannattavuudella liikaa kiskoliikenteeseen väestöpohjalla, joka ei ylitä kannattavuusrajaa. Raidejokeri on jäykkä, kallis ja hidas ratkaisu.

Nyt on aika pitää huolta autoliikenteen sujuvuudesta ja maksuttomista pysäköintipaikoista kaupunkikeskuksissa.

Palvelut

Palveluissa keskitytään tärkeimpiin ja huolehditaan ongelmien ennaltaehkäisystä. Näin kuntavero pidetään ennallaan.