Kurri Vanessa

703

Kurri
Vanessa

Liiketalouden tradenomi, yrittäjä

Matinkylä

s. 1977

info@vanessakurri.fi

Olen neljän (8-18v.) lapsen äiti, jolle ihmisarvoisen elämän puolesta puhuminen on tärkeää. Tärkeää on myös toimia äänitorvena niille, jotka eivät syystä tai toisesta saa ääntänsä kuuluviin. Lapset ja ikäihmiset ovat yleensä tässä asemassa.

Myös ympäröivä luontomme on minulle hyvin tärkeää ja sitä tulee vaalia. Rakentaminen tulee olla järkevää ja maltillista. Metsää ja puistoalueita on jätettävä asuinalueille.

  1. Kouluihin tarvitaan lisää kuraattoreita ja psykologeja.

Lasten ja nuorten lisääntyneet käytöshäiriöt ja kiusaamiset vaativat systemaattisia toimia. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on annettava enemmän sijaa mm. tunnekasvatukselle ja vuorovaikutustaitojen kehittämiselle. Lapsia tulee sitouttaa enemmän yhteiseen tekemiseen, vastuuseen ja toisen arvostamiseen.

Opiskelun haasteet tulee myös nähdä tarpeeksi ajoissa, ja siihen tarvitaan tueksi oppilashuoltoa. Opettajien resurssit eivät yksin riitä, sillä heidän työtaakkaansa on lisännyt mm. erilaisten raporttien täyttäminen. Pienryhmät ja muut tukitoimet eivät saa olla vain sanahelinää.

  1. Mielen hyvinvointi

Lasten ja nuorten lisääntynyt ahdistus ja muut mielen rasitteet vaativat välitöntä tukea ja hoitoa. Heidän tulee päästä jonottamatta mielenterveyspalvelujen piiriin, kuten tarvittaessa koko perheen.

Syrjäytyminen ja siitä johtuvat ongelmat on voitava estää. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Väestömme vanhenee ja työvoimapula puhuttaa, joten meillä ei ole vara menettää nuoriamme.

  1. Ikäihmisille arvostusta ja valvottua hoitoa

Ikäihmisten tulee saada arvokas ja aktiivinen vanhuus, jossa ei tarvitse miettiä ostaako ruokaa vai lääkkeitä. Asuivat he sitten kotona tai hoivakodissa, on hoidon oltava laadukasta ja hyvin valvottua. Ruutupaperille kirjaaminen ei tässä auta. Hoidon digitalisointi ja sähköisten työkalujen käyttöönotto vapauttaisi hoitohenkilöitä varsinaiseen asiakastyöhön ja ehkäisisi jopa kuolemaan johtavia hoito/hoivavirheitä.