Lamminheimo Petri

708

Lamminheimo
Petri

Operatiivinen johtaja, partner

Kaitaa

s. 1965

+358 40 631 2876

petri.lamminheimo@gmail.com

Yrittäjä, neljän nuoren aikuisen isä. Politiikka ja talouselämä ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Kuuluin nuorena aikuisena Arkadian Kokoomukseen ja olin taustajoukoissa eri vaaleissa useaan kertaan. Myöhemmin olen harkinnut ehdokkuutta, mutta aikaisemmista pyynnöistä olen joutunut kieltäytymään. Nyt on mielestäni oikea aika ja olenkin valmis edustamaan espoolaisia äänestäjiä kaupungimme päätöksenteossa.

Lasten ja nuorten sekä vanhusten hyvinvointi, yrittäjyys ja työnteko sekä turvallinen ja toimiva Espoo ovat lähellä sydäntäni. Nuoret aikuiset lapseni sekä lähes 80-kymppinen äitini ovat myös vahvasti läsnä arjessani.

Jokainen lapsi, nuori ja vanhus on yksilö, jonka elämää ja arkea tulee tukea. Nuorten harrastusmahdollisuudet ja toimiva varhaiskasvatus sekä koulut ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan nuorten hyvinvoinnista. Vanhusten palveluiden ja asumisen tarpeet ovat myös yksilöllisiä. Kaupunkisuunnittelun ja terveyspalveluiden resurssien tulee olla sillä tasolla, että vanhusten arki on turvallista ja toimivaa.

Tiedän, että yritykset ja työntekeminen luovat edellytykset toimivalle Espoolle: Palvelut, koulutus, terveydenhoito, kulttuuritoiminta ja harrastusmahdollisuudet, viihtyisä ja turvallinen ympäristö sekä toimivat liikenneratkaisut.
Kun kaupunkisuunnittelussa ja muissa yritystoimintaan vaikuttavissa tekijöissä pidetään huoli siitä, että Espoo pysyy houkuttelevana paikkana sijoittaa liiketoimintansa tänne, luo se luonnollisesti taloudellisia edellytyksiä hyvinvoivalle Espoolle. Suunnittelussa on otettava huomioon lisäksi toimiva ja viihtyisä kaupunki asua, joka houkuttelee Espooseen työssäkäyviä tyytyväisiä kaupunkilaisia. Yksityisautoilu kuuluu Espooseen ja asukkaita palveleva julkinen liikenne.
Kun pidetään huoli siiitä, että luodaan edellytyksiä ei esteitä, niin hyvinvointi seuraa mukana varmasti.

Kun Espoon kaupunki voi hyvin, on meillä kaikilla espoolaisilla myös edellytykset hyvään, turvalliseen ja toimivaan elämään kotikaupungissamme.