Latvalahti Jari

709

Latvalahti
Jari

Kunta- ja valtionhallinnon johdon konsultti, liiketoimintajohtaja

Nöykkiö

s. 1974

0503120298

jari.latvalahti@gmail.com

Espoo on minulle ja perheelleni – vaimo ja kaksi pientä tytärtä – rakas paikka. Olen asunut täällä lähes koko ikäni ja asun vastakin. Päivämme koostuvat töistä, hartiapankilla toteutettavasta taloprojektista, vapaaehtoistoiminnasta sekä tavallisesta perhearjesta. Purjehdus toimi arjen vastapainona vielä viime kesään asti.

Tiedolla ja taidolla, suurella sydämellä
Olen toiminut kunta- ja valtionhallinnon johdon konsultoinnin asiantuntija- ja johtotehtävissä jo yli 18 vuotta. Kannatan tasapainoista taloudenpitoa ja uskon laaja-alaisen kokemukseni olevan mm. siinä eduksi, meille kaikille espoolaisille.

Kuntien järjestämisvastuulla on valtava kirjo erilaisia lakisääteisiä tehtäviä. Niiden tuottamiseksi on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja, kuin kunnan oma toiminta. Kunnan palvelujen tuottamista tulee arvioida järkiperustein. Jotkut palvelut on kannattavampi antaa esimerkiksi yksityisen toimijan tuotettavaksi ja toiset on ehdottomasti tuotettava itse. Kyse on palvelun vaativuuden arvioinnista sekä resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta.

Työni on keskittynyt mm. kuntien strategiaprosesseihin, muutoksien johtamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin. Monipuolisen työni kautta olen saanut kuitenkin toimia tätäkin laajemmin kuntien, kuntayhtymien (sairaanhoitopiirit ym.), ministeriöiden sekä muiden valtion virastojen ja laitoksien kanssa.

Olen innostunut kuntien palvelujen ja suomalaisen sote-järjestelmän uudistamisesta ja kehittämisestä. Kesken olevan sote-uudistuksen johdosta paikallinen kehittäminen on tosin juuri nyt hieman haastavaa. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta. Erityisesti lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten hoidon ja hoivan kehittäminen ei saa koskaan pysähtyä. Suomessa tulisi esim. edelleen mennä ikäihmisten hoivassa Tanskan mallia kohden, jonka kulmakiviä ovat mm. pitkälle viety kotona asumisen mahdollistaminen ja aktiivinen kuntoutus.

Toivottavasti löydät itsellesi mieluisan ehdokkaan ja annat hänelle äänesi!