51

Lauslahti
Sanna

kansanedustaja

Ymmersta

LAPSET AINA YKKÖSENÄ

Homekoulut laitettava kuntoon. Jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle on taattava turvalliset ja terveet tilat.

Koulun on tarjottava innostava ja turvallinen tutkimusmatka oppimiseen. Espoossa on jatkossakin tarjolla maailman kärkilaatua olevaa varhaiskasvatusta, perus-ja lukiokoulutusta sekä taiteen perusopetusta. Opettajan ajasta per oppilas ei tingitä. Kouluretkille on päästävä maksuttomasti ruuhka-ajan ulkopuolella. Viedään espoolaista koulutusta maailmalle, ja saadaan samalla uusia työpaikkoja espoolaisille. Vahvistetaan korkeakouluyhteistyötä – lukio-opintojen aikana on annettava entistä laajempi mahdollisuus suorittaa korkeakoulujen kursseja.

SENIOREILLE ARVOSTUSTA

Seniorit ovat näkymätön voimavara. Ikäsyrjinnästä on päästävä eroon. Arvostavaa huolenpitoa ikäihmisistä, ja lisätään valinnanmahdollisuuksia oman elämän ja asumisen järjestämiseen. Jatketaan ja parannetaan liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjontaa senioreille.

HYVINVOINTIPALVELUIHIN UUSI ASENTO

Hyvän hoidon ei tarvitse olla kallista, kun palvelut suunnitellaan ihminen
huomioiden. Valinnanvapaus kuuluu sinulle. Ennaltaehkäisevä työ on sitä parasta terveydenhoitoa. Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, ja annetaan vapaaehtoistyölle sille kuuluva arvo ja asema.
sanna