Metsä Kimmo

718

Metsä
Kimmo

VTM, ylitarkastaja

Olari

s. 1973

kimmo.metsa@iki.fi

Olen ehdolla puolustaakseni espoolaista sivistystä: sivistyspalveluista ei tule leikata, ja taide ja kulttuuri tulee huomioida kaikessa kaupungin päätöksenteossa. Espoota tulee rakentaa asukkaita kuunnellen ja ympäristö huomioiden.

Kokoomuksen periaateohjelmassa sanotaan, että kasvatus ja koulutus antavat sivistykselle pohjan. Sivistystä on myös taiteen ja kulttuurin monien muotojen ymmärrys ja arvostus. Koulutus, tiede ja tutkimus sekä taide ja kulttuuri ovat sekä Suomelle että Espoolle elintärkeitä keinoja menestyä ja kasvattaa asukkaiden hyvinvointia.

Olen espoolainen ja kokoomuslainen ja jaan kotikaupunkini sekä puolueeni arvot. Koen, että sivistykselliset arvot jäävät espoolaisessa päätöksenteossa turhan usein muunlaisten arvojen jalkoihin. Käytämme varamme erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin sen sijaan, että käyttäisimme ne asukkaidemme henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Haastan asuinympäristöstään kiinnostuneet tapiolalaiset ja muut espoolaiset ilmaisemaan rohkeasti näkemyksensä alueensa tilasta ja kehittämistarpeista sekä edellyttämään sitä myös vaaleissa valittavilta päättäjiltä: kaupunkia eivät rakenna virkamiehet tai rakennusliikkeet, vaan espoolaisten valitsemat päätöksentekijät. Kannattaa muistaa, että ympäristöä on helppo tuhota nopeastikin, mutta sen palautuminen saattaa kestää vuosikymmeniä.

Elämän sisältö ei synny raiteista, teistä, rampeista, tieto- ja viestintätekniikasta, digitalisaatiosta tai loputtomista rakennushankkeista. Se syntyy laadukkaasta koulutuksesta, turvallisesta ja viihtyisästä kasvu- ja elinympäristöstä, toimivista lähipalveluista, hyvistä harrastusmahdollisuuksista sekä taiteesta, kulttuurista ja liikunnasta.

Kirjastoista ei tule säästää, eikä laadukkaasta ja yhdenvertaisesta opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta tinkiä. Monipuoliset ja monimuotoiset opiskelumahdollisuudet ovat Espoolle suuriarvoisia. Kaikkien lasten osallistumismahdollisuuksia yksityiseen varhaiskasvatukseen tulee tukea.