59

Metsä
Kimmo

VTM, ylitarkastaja

Olarinmäki

s. 1973

+358443026847

Niin Metsä vastaa kuin sinne huutaa.

Ääni minulle on ääni
– lapsille
– kulttuurille ja liikunnalle
– viihtyisälle ympäristölle ja lähipalveluille

Päivähoidosta ja koulusta ei tule säästää. Niissä ehkäistään syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia.

Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen edistää terveyttä ja pidentää ikää. Kaupunki voi tukea harrastustoimintaa mm. tarjoamalla harrastajille maksuttomat tilat.

Suuret raideliikenneinvestoinnit eivät saa viedä huomiota lähipalveluilta.