Nieminen Jarmo

725

Nieminen
Jarmo

Diplomi-insinööri

Laaksolahti

s. 1960

0405335116

Olen asunut Espoossa vuodesta 1979 alkaen, viimeiset runsaat 20 vuotta Laaksolahdessa. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi kaksi aikuista lasta.

Espoossa kaupungin luottamustehtävissä vaikutan Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa sekä valtuustossa varajäsenenä. Lisäksi olen Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston sekä yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.

Olen toiminut Espoon vanhimman Kokoomusyhdistyksen, Espoon Kansallisseuran hallituksessa jo 30 vuoden ajan – tällä hetkellä sen sihteerinä.

Hyvän koulutuksen järjestäminen lapsille ja nuorille on kaupungin keskeinen tehtävä.
Tässä Espoo on onnistunut hyvin ja jatkossakin opetukseen tulee panostaa.
Koulut tulee rakentaa kestäviksi niin etteivät ne kärsi sisäilmaongelmista.

Espoon taloutta on hoidettava niin, että velkaantuminen saadaan pysäytettyä.
Veroprosenttia ei tule korottaa. Yrityksille on turvattava hyvät toimintaedellytykset elinkeino- ja kaavoituspolitiikalla: verotuloja saadaan vain työstä ja yrittämisestä.

Espoo on pidettävä viihtyisänä ja luonnonläheisenä kaupunkina, jossa on jatkossakin mahdollisuus asua sekä pien- että kerrostaloissa. Kaavoituksella on taattava mahdollisuus myös omakotitalojen rakentamiseen.
Palvelut on tuotettava tasapuolisesti koko kaupunkiin.

Yrityksille on turvattava hyvät toimintaedellytykset elinkeino- ja kaavoituspolitiikalla: verotuloja saadaan vain työstä ja yrittämisestä. Espoon Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina ja teknologiaveturina tulee toimia yritysmyönteisesti. Kuitenkin sekä lähiluonnosta että Nuuksion upeasta luontoalueesta tulee huolehtia hyvin. Joutomaata ja työpaikka-alueita mm. liikenneväylien varrella Espoossa on riittävästi yritystoiminnan tarpeisiin.