Pirhonen Antti

735

Pirhonen
Antti

Arkkitehti, kaupunkikehittäjä

Matinkylä

s. 1961

antti.pirhonen@icloud.com

Miksi vasta kokeneena politiikkaan?
Espoo on tarjonnut minulle koulutuksen, laadukkaan asuinympäristön ja kulttuuripalvelut. Haluan maksaa takaisin – siksi ensi kertaa politiikkaan – mutta haluan sinut mukaani!

Yhteisöllisyys – oikeus vaikuttaa omaan asuinympäristöön
Espoon verkkosivut tulisi järjestää siten, että tieto suunnitelmista ja päätöksistä kohdentuu naapurustokohtaisesti. Tulisi nimetä selkeästi virkamiehet, jotka hoitavat juuri sinun aluettasi. Asukkaat voisivat verkon kautta osallistua palvelujen tuottamiseen ja kuluttamiseen esim. ”tovityönä” juuri silloin kun se itselle parhaimmin sopii. Uutta työtä ja palveluja alueille.
Kunnan ja perhekunnan väliin jää toiminnan taso, joka tiedostetaan, mutta ei kyetä täysimääräisesti hyödyntämään – naapurusto. Päätökset tehdään koko kaupungin mittakaavassa. Paikallistaso sivuutetaan eikä asukkaiden ääni kuulu.

Asuinalueiden suunnittelu muutakin kuin kaavoittamista
Valituksien sijaan aitoa vuorovaikutteisuutta.
Nykyisin ongelmana on, että suunnitelmat tuodaan tietoisuuteen ja päätöksentekoon niin valmiina, että niihin vaikuttaminen on vain näennäistä. Suunnittelun lähtökohtien tulisi olla selkeitä ja niistä tulisi voida keskustella ennen kuin varsinaiseen suunnittelutyöhön ryhdytään.
On myös maanomistajan /rakennuttajan etu, että tavoitteet ovat selkeät ja poliittisesti hyväksytyt. Näin koko prosessista tulee ennakoitavampi ja hallitumpi.

Hallitumpaa taloudenpitoa – uusia tulovirtoja kaupungille
Ei veronkorotuksia. Uusia innovatiivisia tulovirtoja. Järkevää ja ripeää kaavoitusta.
Jokainen espoolainen on talousarvion mukaan vuonna 2024 yli 18 000 euroa velkaa.
Kaupunki voisi edistää paikallista energiantuotantoa ja luoda omaa liiketoimintaa. Nopeuttamalla kaavoitusta ja täydennysrakentamalla saadaan uusia tuloja ja säästöjä – kaupunki uudistuu ja elinvoimaistuu.