Saarniala Tea

742

Saarniala
Tea

Asiakkuuspäällikkö, AIT, ITS

Haukilahti

s. 1972

tea.saarniala@hotmail.com

Äitinä, lasten hyvinvointi on erittäin tärkeätä minulle. Politiikassa tulee huomioida, että se mitä päätämme tänään, vaikuttaa tavalla tai toisella lapsiimme ja heidän tulevaisuuteensa.

Sydäntäni lähellä ovat lapset/nuoret ja lapsiperheet. Olen lisäksi aina ollut liikunnallinen sekä harrastanut paljon eri liikuntalajeja. Myös kaikki lapseni ovat pienestä lähtien harrastaneet aktiivisesti liikuntaa. Koenkin, että meidän tulee huolehtia, että Espoo tarjoaa jatkossakin erilaisia vaihtoehtoja harrastaa ja nauttia liikunnasta eri muodoissaan. Hyvä terveys on kaiken jaksamisen pohja.

Espoon hyvä talous on kaikkien asukkaiden etu. Asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoja ja tilinpäätöksiä tehdessäni opin, että hyvä talouden ylläpito vaatii suunnitelmallisuutta, sekä järkevien taloudellisten päätösten tekemistä. Hyvällä talousjohtamisella voimme välttää myös liialliset veronkorotukset. Tinkimättä kuitenkaan palveluista.

Yhteisten asioittemme hoidossa mottonani onkin: Tärkeätä ei ole pelkästään reagoida vaan ennen kaikkea ennakoida!