Särkijärvi Jouni J

752

Särkijärvi
Jouni J

Arkkitehti, kaupunginvaltuutettu

Kuurinniitty

s. 1948

040 5164951

jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi

Olen toimiessani luottamushenkilönä pitänyt tärkeimpinä tavoitteina terveellisten ja viihtyisien asuinympäristöjen aikaansaamista ja järkevämpää kaupungin talouden hoitamista.

Espoon kaavoituksessa on valitettavasti painotettu määrää laadun kustannuksella. Liian tiiviistä rakentamisesta seuraa, että kerrostalopihoista tulee varjoisia, asuntoja sijoitetaan melualueille ja lähiviheralueita otetaan rakentamisen piiriin (samalla katoavat koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lähimetsät). Kaavoituksessa käydään jatkuvaa taistelua, jossa virkamiehet pyrkivät edistämään aina huonoimpia ratkaisuja.

Suurin osa espoolaisista haluaisi asua pientaloissa. Kaupungin julistaessa myytäviksi pientalotontteja halukkaiden määrä on valtava tarjontaan verrattuna, vaikka tontit myydään markkinahintaan. Viime vuonna vahvistuneissa asemakaavoissa asuinkerrosalasta oli kuitenkin 98 prosenttia kerrostaloissa; virkamiehet ovat ohjanneet kaavoitusresurssit näin. Tällä on merkitystä myös kaupungin taloudelle: jos metron varrelle kaavoitetaan pelkästään kerrostaloja, kaupunki menettää verotuloja suuruusluokassa 75 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna tilanteeseen, jossa asuntotyyppien jakauma vastaisi kaupungin keskiarvoa.

Espoon talouden suurin rasite on ollut metron rakentaminen. Sen kustannukset joudutaan keräämään käyttäjiltä ja veronmaksajilta. Toive kustannusten kattamisesta maankäytön sopimuksista saatavilla tuloilla ei toteudu.

Muita suuria tappiollisia talouspäätöksiä ovat mm. Mestarintunneli Leppävaarassa, Kehä I:n kattaminen Keilaniemessä ja Raide-Jokeri. Kehä I:n kattamista Tapiolan ja Otaniemen välillä vasta suunnitellaan, mutta sen kustannusten kattaminen edellyttäisi suuruusluokaltaan viidenkymmenen kahdeksankerroksisen asuintalon kaavoittamista alueelle – joka on suojeltua rakennettua kulttuuriympäristöä.
Jotta muutoksia saadaan aikaan, jonkun pitää avata suunsa, kun päätöksiä tehdään. Hiljaisia seuraajia on riittävästi.