Särkilahti Olli

753

Särkilahti
Olli

Opiskelija

Saunalahti

s. 2002

Hei, olen tuore ylioppilas ja tuleva energia-ja ympäristötekniikan opiskelija Saunalahdesta. Olen kiinnostunut kuntapolitiikassa erityisesti kaavoituksesta ja sen taloudellisista vaikutuksista. Kampanjani keskittyy taloudelliseen hyvinvointiin, asuinalueiden viihtyisyyteen ja ympäristön huomioimiseen.

Espoon talous tulee saada kestävälle tasolle. Palveluita tehostamalla, taloutta eheyttämällä ja järkevästi kaavoittamalla voidaan pysäyttää Espoon velkaantuminen. Lisäksi päätöksenteossa tulee laajamittaisesti huomioida hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä kaupunkiluonnon säilyttäminen. Kaavoituksella tulee luoda viihtyisiä ja toimivia asuinalueita, joissa on hyvät kulkuyhteydet ja saavutettavat lähipalvelut. Lisäksi Matinkylä-Tapiola-akselia tulee kehittää tiivistäen kaupunkimaiseksi ja keskustamaiseksi Espoon sydämeksi.

Kasvavana kaupunkina Espoolla on mahdollisuus kehittyä tällä vuosikymmenellä hyvinvoivaksi ja eläväksi mahdollisuuksien kaupungiksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pysäyttää velkaantuminen. Tavoitteiden toteutuminen vaatii kaupunginvaltuustoon innovatiivisia ja kunnianhimoisia tekijöitä. Ääni minulle on ääni mahdollisuuksien Espoolle.