Thompson Jay

756

Thompson
Jay

M.Ed., opinto-ohjaaja, Guidance Counselor

Perusmäki

s. 1970

0438252091

jaythompsonfin@gmail.com

I am an American Finn. Born and raised in the U.S., I met my Finnish wife after university, and we moved our young family to Finland in 2008. We quickly learned that Espoo was a great fit for us, so after learning Finnish, I enthusiastically adopted Finnish citizenship. I work in the Espoo school system and am fully engaged in the broader Espoo community, both as a professional educator and an active parent of teenaged kids.

My campaign pillars/slogan:
Education. Environment. Entrepreneurship.
Opetus. Luonto. Yrittäjyys.

Espoo schools are some of the best, and this should remain the case./
Espoon koulut ovat parhaiden joukossa, ja näin jatkossakin.

Keeping class sizes reasonable is the best way to keep the quality in education, to support special needs and to prevent teacher exhaustion./
Luokkakokojen pitäminen kohtuullisena on paras tapa taata korkealaatuinen koulutus, tukea erityisopetusta ja estää opettajien uupumus.

There should be zero tolerance for bullying./
Kiusaamisen suhteen pitäisi olla nollatoleranssi.

Environment/Luonto:

The world, including Finland, is behind schedule to meet the UN’s 2030 Sustainable Development Goals./
Maailma, mukaan lukien Suomi, on jäljessä YK: n vuoden 2030 Kestävän Kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

For example, use of fully electric vehicles should be encouraged through greater subsidies, more charging stations and standardized outlets./
Esimerkiksi, täyssähköautojen käyttöä tulisi kannustaa lisäämällä tukia, latausasemia ja standardoituja latauspistokkeita.

Entrepreneurship/Yrittäjyys:

Entrepreneurs are a crucial component of Finland’s economic future, and must be supported./
Yrittäjät ovat tärkeä osa Suomen talouden tulevaisuutta, ja heitä on tuettava.

Start-up companies that struggle during the Covid-19 pandemic should be kept viable./
Startupit, jotka kamppailevat Covid-19-pandemian aikana, olisi pidettävä elinkelpoisina.