98

Thure-Toivanen
Tiina

TtM, Esh, Koulutuspäällikkö

Kalliorinne

s. 1965

0503434034

Olen varhaiskasvatusjaoston puheenjohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, varavaltuutettu, kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsen.

Hyvä tulevaisuus rakennetaan laadukkaan varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työn ja terveen elinympäristön ja talouden rakennuspalikoista. Ihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen on panostettava kaikissa elämänvaiheissa.

Olen elinikäisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja!