Kannatamme reipasta kuntaveroprosentin alentamista

Kannatamme reipasta kuntaveroprosentin alentamista

Espoon kaupunginhallitus esittää kaupungin vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 5,3. Kokoomuslaisten kaupunginhallituksen jäsenten kannattama 5,2 % hävisi täpärästi (8–7) kaupunginhallituksessa. Virhe on kuitenkin mahdollista korjata valtuustossa. ”Yleisesti ottaen verotusta tulisi pyrkiä vähentämään sen sijaan, että sitä nostettaisiin. Kaikki veronalennukset ovat tervetulleita, mutta on tärkeää huomata, että pelkästään kuntaveroprosentin näennäinen alentaminen 5,36:sta 5,3:een yhdessä kiinteistöveron pakollisen korottamisen kanssa…

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman riittäviä resursseja

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman riittäviä resursseja

Varhaiskasvatus on keskeinen perheiden palvelu. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja perusta tulevalle koulupolulle. Laadukas varhaiskasvatus on Espoolle tärkeä vetovoimatekijä ja merkittävä hyvinvoinnin rakentaja. Tehtäessä vuoden 2024 talousarviota on muistettava, ettei laadukas varhaiskasvatus toteudu ilman riittäviä resursseja.

Rantaraitin Porvarit: Espoon pitää laskea kuntaveroa kompensoidakseen kiinteistöveron nostoa
|

Rantaraitin Porvarit: Espoon pitää laskea kuntaveroa kompensoidakseen kiinteistöveron nostoa

Espoolainen kokoomusyhdistys Rantaraitin Porvarit pitää tärkeänä, että Espoon kaupunki laskee kuntaveroa vähintään samassa suhteessa kuin kiinteistövero nousee. Hallitusohjelman mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan maapohjien osalta 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Tonttien kiinteistöveron alaraja on nyt 0,93 prosenttia. Espoossa maapohjan kiinteistövero on ollut 1,0 prosenttia vuonna 2023. Espoossa korotus tarkoittaa Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan noin 18 miljoonan…

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa turvata kilpailukykyiset ja laadukkaat ruokapalvelut

Espoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6. esittää, että valtuusto valitsee Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house –yhtiön (sisäinen, pääasiassa kaupungille palveluja tuottava sisäinen yhtiö). Tavoitteena on, että yhtiöittäminen ja tarvittavat johtosääntömuutokset ovat toimeenpantavissa vuoden 2016 alusta. Päätöksellä Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa varmistaa espoolaisille kilpailukykyiset ruokapalvelut myös jatkossa siten, että muun muassa eläkeläisateriat turvataan Elä…

Espoon Kokoomus haluaa avoimen lähdekoodin huomioimista sote-järjestelmien kehittämisessä

Espoon Kokoomus haluaa avoimen lähdekoodin huomioimista sote-järjestelmien kehittämisessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja kehitettäessä myös asiakas- ja tietojärjestelmiä tulee kehittää tuottavuuden parantamiseksi. Sen vuoksi Espoon Kokoomukselle on tärkeää, että hankittaessa ICT-järjestelmiä sote-palveluihin tutkitaan myösmiten avoimen lähdekoodin järjestelmät voivat olla hankintavertailussa mukana. Seitsemässä maassa, mm. Kanadassa, on käytössä avoimen lähdekoodin tyyppinen OSCAR-potilastietojärjestelmä. Ontarion osavaltiossa sillä on yli 20 prosentin laskennallinen markkinaosuus, vaikka se…

Espoon Kokoomus: Julkilausuma Länsimetro 22.8.2016

Valtuuston kokouksen 22.8.2016 yhteydessä   Länsimetrosta ja sen viivästymisestä on kirjoitettu viime aikoina runsaasti. Juuri nyt on tärkeintä varmistaa metrohankkeen valmistuminen Matinkylään asti ja metroliikenteen käyntiin saaminen. Siihen tarvitaan hankkeessa mukana olleiden osaamista. Rakennuttamisen osalta henkilöresursseja on jo vahvistettu asiantuntijoilla. Varsinaisten rakennustöiden valmiiksi saaminen on välttämätöntä, mutta se ei vielä riitä. On huolehdittava siitä, että…

|

Espoon Kokoomus: Kouluverkkosuunnitelma on vielä palautettava valmisteluun korjauksia ja lisäselvityksiä varten

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina 12.2 esitystä Espoon kouluverkkosuunnitelmaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että koko kouluverkkoon saadaan vihdoin pitkäjänteinen kokonaissuunnitelma, mutta esittää kouluverkkosuunnitelmaa vielä helmikuun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa (14.2.) palautettavaksi valmisteluun, jotta tarvittavat korjaukset esitykseen voidaan tehdä. Päätökset kouluverkkosuunnitelman etenemisestä voitaisiin tehdä joko opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ylimääräisessä tai maaliskuun kokouksessa. Kokoomuksen esittämät…

Espoon talousarvion seurantaraportti tammi-heinäkuu

Espoon talousarvion seurantaraportti tammi-heinäkuu

Puhe valtuustossa tammi-heinäkuun seurantaraportista 12.9.2016.   Espoossa talouden ja toimintaympäristön haasteita ovat lisänneet työttömyyden kasvu, verotulojen hidas kehitys sekä väestön kasvun ja ikääntymisen tuomat lisääntyvät investointi- ja palvelutarpeet. Työttömien määrä on kasvanut edelleen. Espoossa oli kesäkuun lopulla työttömiä yhteensä 15 538. Työttömyysaste oli 11,2 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli…

Espoonlahdesta viihtyisä merellisen kaupunkikulttuurin keskus

Espoonlahden Kokoomus ry piti syyskokouksen 20.10.2015 Soukan palvelutalossa. Kokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Jukka Pelkonen. Yrittäjätaustainen Pelkonen korosti linjapuheessaan haluaan kehittää Espoonlahden aluetta merellisenä kaupunginosana virkistäytymisalueita unohtamatta. Uutena hallituksen jäseneksi valittiin insinööri Hannu Heikkinen. Espoon kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma piti kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen Espoon tilanteesta. Keskeisimmät lähiajan teemat ovat samat kuin valtakunnallisestikin: talous…

|

Espoonlahti tarvitsee aluekirjaston

Espoo-tarinan mukaan Espoon viiden suuralueen palveluja kehitetään tasapuolisesti. Kaikilla suuralueilla, lukuun ottamatta Espoonlahtea, on tällä hetkellä aluekirjasto. Espoon kirjastojen käyttöaste on korkea. Palvelut ovat laadukkaita, ajanmukaisia ja maksuttomia.   Entressen kirjasto palkittiin kevään aikana Suomi-palkinnolla hyvästä työstä maahanmuuttajien hyväksi. Sellon kirjasto on käyttäjämäärältään Suomen toiseksi suosituin kirjasto ja Omenan kirjasto on siirtymässä entistä suurempiin tiloihin…

Hanikan luontoalue turvattava

Kokoomuksen valtuustoryhmä ei hyväksy virkamiesten esittämiä suunnitelmia Hanikan luontoalueen ottamisesta asuinkäyttöön. Suinonsalmen asemakaavoituksen tavoite tulee olla alueen kehittäminen merellisen Espoon yhtenä merkittävimpänä virkistys- ja ulkoilualueena. Sen tarjontaan kuuluvat luonnon ohella hiihtoladut ja kuntoreitti sekä uimaranta. Pientalorakentaminen tulee sijoittaa Suvisaarentien eteläpuolelle; vain uimarannan pysäköinti voidaan järjestää tien pohjoispuolella. Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut ohjeen pientalojen kaavoittamisesta Suvisaarentien varteen….

|

Homekoulut laitetaan kuntoon

Espoo valittiin viime vuonna Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Turvallisuustilastoissa olimme maan kärjessä, samoin oppimista mittaavissa PISA-tuloksissa. Saavutuksia siis on. Homekoulujen korjauksista emme kuitenkaan saa vielä sulkaa hattuumme. Sen tietää jokainen, jonka oma lapsi on saanut koulussa iho- tai astmaoireita. Vanhemmat ovat syystäkin vihaisia. Vaikka koulujen kiinteistönhoitoa on kehitetty ja ennakkohuollotkin tehdään systemaattisesti, ovat toimet riittämättömiä. Tarvitaan…

|

Kanta-Espoon Kokoomus ry:n kannanotto Espoon kaupungintalon säilyttämisestä ja peruskorjaamisesta

Kanta-Espoon kokoomus ry:n hallitus kannattaa Espoon kaupungintalon säilyttämistä ja peruskorjaamista osana Espoon keskuksen elinvoimaisuuden vahvistamista.  Kaupungintalon säilyttämistä tukevat sen kulttuurihistoriallinen merkitys Espoon historiassa, kokoontumistilojen vähyys Keski-Espoon alueella ja Espoon kaupungin tarinaan oleellisesti liittyvä kestävän kehityksen kehitysohjelmaan sitoutuminen. Kaupungintalon korjaaminen toisi lisäksi takaisin myös työtiloja kaupungin työntekijöille sekä kaupungin tarjoamille toiminnoille, muun muassa kaupunginhallitukselle ja vähentäisi…

Kauklahden Kokoomus ry:n kannanotto Espoon kaupungin hallitukselle Espoon Vanttilan lumenkaatopaikan toiminnan päättämiseksi.
|

Kauklahden Kokoomus ry:n kannanotto Espoon kaupungin hallitukselle Espoon Vanttilan lumenkaatopaikan toiminnan päättämiseksi.

Kauklahden Kokoomus ry:n kannanotto Espoon kaupungin hallitukselle Espoon Vanttilan lumenkaatopaikan toiminnan päättämiseksi.   Talven ja kevään aikana Kauklahdenväylää ajava on saattanut ihmetellä useampaankin otteeseen näkemäänsä. Tien viereen on ilmestynyt viime kuukausien aikana valtava muodostelma, joka paikallisesti tunnetaankin Vanttilan tai Kauklahden Alppeina. Leikkisä nimitys ei kuitenkaan johdu paikallisten asukkaiden mieltymyksestä tähän näkyyn. Kyseessä on Espoon kaupungin…

Länsimetrolla matkustus oltava vaivatonta

Metron liityntälinjojen suunnittelu on käynnissä. Nyt onkin oikea hetki kiinnittää huomio sekä linjojen joustavuuteen että liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyteen erityisesti niissä solmukohdissa, joihin tullaan Espoon eri puolilta. Liityntälinjoja suunniteltaessa on huomioitava kaupunkimme kaikki asukkaat, niin pienimmät kuin iäkkäimmätkin. Espoon Kokoomuksen mielestä peruspalveluiden on oltava saavutettavissa palvelukeskittymistä asemien yhteydessä yhdellä linjalla. Kouluista, päiväkodeista, terveyskeskuksista sekä kulttuuri- että palvelutaloista…

Maailmanparantamisen oikeat kasvot

Mieron tie on rakennettu hyvistä aikomuksista. Aikomuksista, jotka itsessään tavoittelevat jotain jaloa, mutta kontekstissaan vievät meitä yhä syvemmälle pohjamutiin. Tässä tilanteessa olemme nyt erityisesti julkisen talouden osalta. Taantumaa on takana seitsemän vuotta. Julkisen sektorin osuus BKT:stä on jo 58 %, mikä ei ole paras pohja, jos orastavaa kasvua alkaa näkyä. Vain uskottava julkinen taloudenpito voi…

Sisällön loppu

Sisällön loppu