Otaniemen Teekkarikylän liikenneyhteyksien pitää perustua jatkossakin toimivaan joukkoliikenteeseen

10.5.2013Kannanotot

Teekkarikylän kehityssuunnitelma* julkaistiin vuoden 2012 alussa. Suunnitelmassa useammassa kohdassa törmätään asemakaavan velvoitteisiin autopaikkojen määristä kerrosneliömetriä kohden (1ap/150k-­‐m2, ja muilla asunnoilla 1ap/85k-­‐m2). Vaikka velvoite on opiskelija-­‐asuntoloille matalampi kuin normaali rakentamisessa, niin vaatimus on tästä huolimatta liian kova tulevaisuutta katsoen.

Servin Maijan tien ja Jämeräntaipaleen alueelle on suunniteltu yhteensä 310 autopaikkaa, joista suurin osa sijoittuu aivan merenrantaan.

“Jos Teekkarikylän asukasmäärää halutaan kasvattaa rajusti, niin tämä ei saa tarkoittaa, että yksityisautoilun määrä Otaniemessä kasvaisi. Liikkumisen ongelma on ratkaistava muulla tapaa, ja parannettava sitä vielä nykyisestäkin”, vaatii Kokoomusteekkareiden puheenjohtaja Ville Laurén.

Länsimetron tullessa loppuvuodesta 2015 Otaniemeen, Teekkarikylän bussiliikennettä tullaan aivan varmasti vähentämään ellei jopa lopettamaan. Näin ollen nyt on korkea aika suunnitella, miten kampusalueen työntekijät ja Teekkarikylän asukkaat saadaan kuljetettua metroaseman ja

Teekkarikylän välillä hallitusti. Tässä yksityisautoilun tähän käyttämisestä pitää tehdä kannattamatonta.

Jämeräntaipale ja Servin Maijan tie ovat tällä hetkellä päättyviä teitä, jotka pitävät varrellaan suuren määrän asutusta. Kuten kannanoton yhteydessä oleva kuva havainnollistaa, niin näiden kahden tien, jotka pääasiallisesti kattavat kaiken Teekkarikylän asutuksen, päät on mahdollista rakentaa liittyviksi yhteen. Tällöin muodostuu ympäri ajattava reitti, aina Otaniementieltä, Otakaarelta, Jämeräntaipaleelta ja Servin Maijan tieltä kuljettamaan hallitusti asukkaita Länsimetron ja Teekkarikylän väliä.

Siirtyminen jalan Teekkarikylästä Länsimetron aseman tuntumaan ottaa kuitenkin pisimmillään jopa 15 minuuttia ja nykyiselle Teekkarikylän bussipysäkille 5 minuuttia.

“Aalto-­‐yliopisto voisi olla tiennäyttäjä luodessa Teekkarikylään Suomen oloihin ainutlaatuista kampusympäristöä kampusbusseilla ja kampuspolkupyörillä. Yhteisöllisillä kulkuneuvoilla Aallon brändi vahvistuu ja kilpailukyky kasvaa”, lataa hallituksen jäsen Lari Tuominen.

Kokoomusteekkarit vaatii, että autopaikkamääräyksiä höllennetään Otaniemen opiskelija-­‐asuntoloiden kohdalla, sekä Teekkarikylän ja Länsimetron välinen siirtymä suunnitellaan mahdollisimman toimivaksi esimerkiksi käyttämällä kampusbusseja.

* Otarannan ja Servinniemen kunnallistekninen yleissuunnitelma / Senaatti-kiinteistöt

Ville Laurén
puheenjohtaja

Lari Tuominen
hallituksen jäsen

Ota kantaa