Länsimetrolla matkustus oltava vaivatonta

28.4.2014Kannanotot

Metron liityntälinjojen suunnittelu on käynnissä. Nyt onkin oikea hetki kiinnittää huomio sekä linjojen joustavuuteen että liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyteen erityisesti niissä solmukohdissa, joihin tullaan Espoon eri puolilta. Liityntälinjoja suunniteltaessa on huomioitava kaupunkimme kaikki asukkaat, niin pienimmät kuin iäkkäimmätkin. Espoon Kokoomuksen mielestä peruspalveluiden on oltava saavutettavissa palvelukeskittymistä asemien yhteydessä yhdellä linjalla. Kouluista, päiväkodeista, terveyskeskuksista sekä kulttuuri- että palvelutaloista on päästävä metroon myös liityntälinjoilla, jos ne eivät ole näiden ryhmien näkökulmasta kohtuullisella kävelyetäisyydellä.

Espoon Kokoomus haluaa varmistua siitä, että metron käyttäminen on vaivatonta ja sujuvaa jokaisella alueella metron vaikutuspiirissä.

Jotta metrosta saadaan todellinen vaihtoehto yksityisautoilulle matkalla Helsingin keskustaan, liityntäpysäköinti on syytä suunnitella polkupyörien ohella myös autoille riittäväksi. Tämän hetkiset Länsimetron hankesuunnitelmaan sisältyvät suunnitelmat muutamille sadoille autoille eivät ole realistisia verrattuna metron matkustuskysyntälaskelmiin. Samalla tulee ottaa huomioon autoilijoille ja pyöräilijöille suunnattavat palvelut liityntäpysäköintiasemilla, esimerkiksi autonpesu, pyörähuolto ym. Näin myös yrityksille tarjoutuu uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia metroasemilla.

Espoon Kokoomus haastaakin yritykset pohtimaan mahdollisuuksia palvelu- ja kauppatarjonnasta ja edellyttää, että yrittäjät otetaan vahvasti mukaan niiden suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

Liityntäpysäköinnin kokonaisratkaisun aikaansaaminen kuuluu HSL:n vastuulle. Espoon Kokoomus edellyttää ratkaisuksi, että riittävän pysäköintikapasiteetin ja palvelujen aikaansaamiseksi liityntäpysäköinti hyväksytään osaksi raideliikenteen infraa, joka rahoitetaan osana raideliikenteen kuluja.

Lisätietoja

Lauslahti Sanna

Ymmersta

050 512 2380

Kirjoitukset

Ota kantaa