One Comment

  1. Hallinnossa olisi hyvä eriyttää selkeästi poliittisten toimijoiden rooli ja virkamiesten rooli. Tämä auttaisi selkeyttämään eri osapuolten vastuut.

    Olisiko liikaa teetättää yhdellä tai kahdella osaavalla konsulttitoimistolla ehdotukset Espoon tulevaisuuden organisaatiorakenteiksi. Vai tulisiko odottaa, mitä tapahtuu metropolihallinnon kehittämisen osalta.

    Joka tapauksessa Espoon ei tulisi olla turhan neuroottinen suhteessaan yhteistyöhön Helsingin kanssa, kuten nyt näyttää olevan asian laita. Helsinki on joka tapauksessa Espoon luontevin yhteistyöpartneri.

Ota kantaa