Poliittisten virkanimitysten aika on ohitse

9.12.2014Kannanotot

Helsingin Sanomat uutisoi 27.11.2014 siitä, että Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko jää eläkkeelle ensi kesänä. Virka on päätetty laittaa avoimeen hakuun ja täytettäväksi 1.8.2015 alkaen.  Espoon kaupunginhallitus teki tästä päätöksen maanantaina 1.12.2014. Valintapäätöksen uudesta johtajasta tekee valtuusto.

Tässä Espoon tulee toimia suunnannäyttäjänä julkisten virkojen täyttämisessä. Pätevimmät hakijat on etsittävä avoimen haun kautta. Paikkojen jakaminen ennalta tietyille poliittisille ryhmille saattaisi karsia pois monia huippuhakijoita vain puolueen jäsenkirjan perusteella tai sen perusteella, ettei jäsenkirjaa ole.

Poliittisesti valittavien johtajien ja virkaan nimitettävien johtajien välille tulisi tehdä selkeä ero. Esimerkiksi Tampereella on käytössä pormestarimalli, jossa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valitaan poliittisin perustein. Espoossa meillä ei tällaista mallia ole käytössä. Sen sijaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolla on mahdollisuus saada kuukausipalkkio ajankäytöstään.  Espoon päättäjät näkivät tämän tavaksi vahvistaa poliittista johtajuutta Espoossa.

Tekniseen toimeen kohdistuu merkittäviä uudistuksia lähiaikoina. Virkaan tulee löytää vahva, kokenut ja osaava muutosjohtaja. Rekrytoitavalla johtajalla tulee olla kyky uudistaa toimintaa ja saada henkilöstö mukaan uudistustyöhön.

Suhmurointien aika on ohitse. Valintojen tulee lisätä kansalaisten luottamusta siihen, että tärkeisiin johtotehtäviin valitaan aina parhaat hakijat. Edellytämme, että Espoon teknisen toimen johtaja samoin kuin muut toimialajohtajat aikanaan valitaan vain ja ainoastaan pätevyyden mukaan, ei puoluejäsenkirjan perusteella.

Lisätietoja

Lauslahti Sanna

Ymmersta

050 512 2380

Kirjoitukset

Kauma Pia

Kauma Pia

Kansanedustaja, KTM, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Espoo

050-574 6764

Kommentti artikkeliin “Poliittisten virkanimitysten aika on ohitse
  1. Tapio Mutikainen sanoo:

    Hallinnossa olisi hyvä eriyttää selkeästi poliittisten toimijoiden rooli ja virkamiesten rooli. Tämä auttaisi selkeyttämään eri osapuolten vastuut.

    Olisiko liikaa teetättää yhdellä tai kahdella osaavalla konsulttitoimistolla ehdotukset Espoon tulevaisuuden organisaatiorakenteiksi. Vai tulisiko odottaa, mitä tapahtuu metropolihallinnon kehittämisen osalta.

    Joka tapauksessa Espoon ei tulisi olla turhan neuroottinen suhteessaan yhteistyöhön Helsingin kanssa, kuten nyt näyttää olevan asian laita. Helsinki on joka tapauksessa Espoon luontevin yhteistyöpartneri.

Ota kantaa