Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa turvata kilpailukykyiset ja laadukkaat ruokapalvelut

17.6.2015Kannanotot

Espoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6. esittää, että valtuusto valitsee Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house –yhtiön (sisäinen, pääasiassa kaupungille palveluja tuottava sisäinen yhtiö). Tavoitteena on, että yhtiöittäminen ja tarvittavat johtosääntömuutokset ovat toimeenpantavissa vuoden 2016 alusta.

Päätöksellä Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa varmistaa espoolaisille kilpailukykyiset ruokapalvelut myös jatkossa siten, että muun muassa eläkeläisateriat turvataan Elä ja Asu -keskusten yhteydessä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni espoolainen ikäihminen pääsee Elä ja Asu -alueellisten yksiköiden palveluiden piiriin. Lisäksi päätös puoltaa kaupungin tilojen monikäyttöisyyttä ja lisää tilojen käyttöastetta.

”Päätöksen taustalla on kilpailu- ja kuluttajaviraston Espoolle esittämä kysely kunnallisen liikelaitoksen ulkoisen myynnin neutraliteetista. Kaupungin toimintatavoissa tulee noudattaa kuntalakia ja kilpailulakia, luonnollisesti myös Espoo Catering -liikelaitoksen ruoan myynnin osalta.”, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttas. ”Vaihtoehtoina on ollut joko lopettaa tai yhtiöittää ulkoinen myynti”.

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän mukaan in house -malli turvaa esitetyistä vaihtoehdoista parhaiten Espoo Cateringin mahdollisuudet kehittää ulkoista myyntiä asukas- ja asiakaslähtöisesti. Ateriapalveluiden saatavuus, hyvä laatu, huokea hintataso ja toimitusvarmuus tulee turvata myös jatkossa palvelutalon asukkaiden ja vierailevien omaisten lisäksi myös muille espoolaisille vanhuksille.

”Koska kyse on sadoista ihmisistä ja työsuhteista, pyysimme asian valmistelijoilta vielä valtuuston kokoukseen selvitykset täsmentäviin kysymyksiin. Niistä selviää muun muassa vastaavissa tehtävissä toimivien työntekijöiden palkkataso Suomen suurimmissa kunnissa. Lain mukaan työntekijät siirtyvät uuteen organisaatioon nykyisten työehtojen mukaisesti.”, toteaa Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma.

Espoon kaupunginvaltuusto päättää asiasta 17.8.2015.
Valtuustoryhmän pj, kaupunginhallituksen jäsen, kok.
Pia Kauma
p. 050-5746 764

Espoon kaupunginhallituksen pj., kok.
Ari Konttas
p. 050-3389 745

Ota kantaa