Rantaraitin Porvarit: Lisää valinnanmahdollisuuksia – ei painotettujen luokkien lakkauttamista

1.3.2023Kannanotot
Espoolainen kokoomusyhdistys Rantaraitin Porvarit on hämmentynyt Helsingin mahdollisista suunnitelmista lakkauttaa painotetut luokat ja vähentää perheiden sekä lasten valinnanmahdollisuuksia. Espoon pitää panostaa koulutukseen enemmän ja vain vahvistaa painotettuja luokkia sekä mahdollistaa tuloksekas oppiminen.
Painotetuista luokista luopuminen on väärä suunta, kun tarve olisi päinvastoin lisätä valinnanmahdollisuuksia. Espoossa ei onneksi mitään vastaavia suunnitelmia ole ja helsinkiläiset parempaa opetusta hamuavien perheiden kannattaakin muuttaa Espooseen, sanoo Rantaraitin Porvarien puheenjohtaja Veera Vuornos.
Rantaraitin Porvarit ovat huolissaan koulutustason laskusta ja oppimistulosten heikkenemisestä. Yhdistys vaatii lisää panostuksia koulutukseen.
Suomen tulevaisuuden kannalta oppimistulosten ja koulutustason nostaminen on välttämätöntä myös hyvinvoinnin kasvun kannalta. Kansallisesti on täysin välttämätöntä panostaa lisää koulutukseen, jotta pärjäämme jatkossa myös kansainvälisesti houkuttelevana maana, sanoo Rantaraitin Porvareiden hallituksen jäsen ja Espoon kaupunginvaltuutettu Ville Laakso.
Julkisessa keskustelussa on ollut paljon esillä segregaatio ja oppimishaasteet erityisesti lähiöiden koulussa. Rantaraitin Porvarit näkevät, että segregaatiota pitäisi korjata ensisijaisesti lisäpanostuksella kouluihin ja paremmalla asuntopolitiikalla.
Erityisesti uusille alueille on rakennettu liikaa valtion ja kaupungin tukemia ARA-vuokra-asuntoja. Nämä lisäävät segregaatiota ja vähentävät kaupungin tontinvuokra- ja tontinmyyntituloja. Nuo menetetyt rahat voitaisiin panostaa näihin kouluihin esimerkiksi pienentämällä ryhmäkokoja ja maksamalla opettajilla korotettua palkkaa. Segregaatiota ei pidä torjua tarjoamalla kaikille heikompaa, vaan kaikille parempaa, sanoo Laakso.

Lisätietoja

Rantaraitin Porvarit

Rantaraitin Porvarit

Kokoomuksen paikallisyhdistys Espoossa

Ota kantaa