Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Seurakuntavaalit 2022

 

Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi. Seuraavat seurakuntavaalit ovat marraskuussa 2022.

Vaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 ja
varsinainen äänestyspäivä on su 20.11.2022.

Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.