Valtuustoglögit

Etätapahtuma

Valtuustoglögit

Tervetuloa etäglögeille Espoon valtuustoryhmäläisten kanssa!

Tapahtumat järjestetään etänä Teams-yhteydellä.

 

Ma 14.12. klo 18-19 Pekka Riihimäki, Sosiaali- ja terveyslautakuntaglögit

Ti 15.12. klo 18-19 Henrik Vuornos, Valtuustoryhmän tulevaisuusglögit

Ke 16.12. klo 18-19 Marika Niemi, Opetus- ja varhaiskasvatusglögit

To 17.12. klo 18-19 Jouni J. Särkijärvi, Kaupunkisuunnitteluglögit

 

Linkki Teams-keskusteluun:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFkZjc0NjItNWM4My00NWExLTg0OTMtNjgwYmJjODliNTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f18ef22-41ae-4d27-ab68-9f53112a65b1%22%2c%22Oid%22%3a%22b3fb18fd-803d-4410-96a9-19d2360a6eab%22%7d