Valtuustoinfo 28.2.2011

1.3.2011Uutiset
Martti MerraValtuuston kokous aloitettiin hiukan myöhässä, kellot eivät kuuluneet joka puolella valtuustotaloa, ehkä elämme vain uutta Kasvikautta. Varsinaisista valtuutetuista poissa 15-20, tunnelma kevään talvinen.

1. Kokous päätösvaltainen ja laillinen

2. Pöytäkirjan tarkastajiksi juuri he, jotka oli ntmk:ssa nimetty.

3.-5. Täydennysvaalit yksinymmärryksessä

6. Seurantaraportti
– Jukka Mäkelä alusti, menot pysyneet kurissa, kasvu noin 3 %
– Vuosikate n 180 meuroa, oikaistu kate n. 120 meuroa – parempi kuin ennakoitu, ei kuitenkaan kestävän talouden säilyttävä, sillä oikaistu kate pitäisi olla tasoa 150-180 meuroa
– Merkittävä osa valtion kestävyysvajeen paikkaamisesta (tulee kaatumaan) kaatuu kunnille, siksi talouden varallisuussuunnitelma tehtävä, suunnitelman aikaprofiili 5 vuotta
– Vuosi muutoin hyvä, henkilöstö ja päätöksenteko toimivat erinomaisesti
Reijo Tuori jatkoi:
– Espoon talous suhdanneherkkä, parissa vuodessa yhteinen muutos 10 % alas (vuodesta 2007 vuoteen 2009)
– Verotulot ennätykselliset, mutta mukana satunnaisia eriä, jotka eivät toistu
– Menot pudonneet 9% tasosta 3%:iin, tärkein yksittäinen talouteen liittyvä fakta
– Ansio- ja pääomatulotaso 1 jaardi, yhteisöverot 120 meuroa. Ansiotulot kehittyneet suotuisasti (kasvava kunta), mutta yhteisöverotaso on alempi kuin esim. vuonna 2007,
– Satunnaisista eristä Espoon Veden myynti 228 meuroa, rahastot 35 meuroa
Valtuutetut jatkoivat jutustelua ”hyvillä mielin”
Erkama: Vain sitovista tavoitteista tulisi raportoida valtuustolle
Karimäki: Ollaan liki ilmastostrategisia tavoitteita, jotka eivät Karimäen mielestä ole kuitenkaan kovin kunnianhimoisia, Espoo mukana PKS –alueen, vuoteen 2030 ulottuvassa ohjelmassa
Byman: PPP-Uimahallista ei ole saatu aikaisemmin kattavaa raporttia, mutta nyt on 1. kerta annettu asiasta selostus. PPP maksaa liikaa.
Marika Niemi: Opetuksesta oppilaiden tukena puuttuu terveydenhoitajia ja kuraattoreita. Haasteita siis piisaa.
Uotila: Vuosituloksen taakse liittyy myös huolenaiheita, vaikka tulos on talousarvioon nähden vähintään hyvä eikä vain tyydyttävä, kuten Kj asian ilmaisee.
Huhta: Huusi aivan mahdottomasti.
Hintsala: Pitäisi taas harkita veroprosentin alentamista nostetulla 0,25 % verran.
Torkki: Aikanaan tehtiin rohkeita päätöksiä, jotka nyt toteutuneet, ainakin ollaan oikealla tiellä.
Laukkanen: Olikohan leikkaus liian raju? Miten potilas leikkauksista toipuu? Pitkäaikaispotilaiden jonot ja vanhukset odottavat jonoissa.
Aarnio: Henkilöstön jaksamismittarit ovat punaisella. Siihen pitää kiinnittää huomiota.
Byman: Metroasia ei palaa kuin seurantaraporttien yhteydessä valtuustoon. Espoossa ei ole koskaan tehty metrosta päätöstä.
Konttas: Oleellista on se, että heikommista kannetaan huolta monipuolisin palveluin. Osan tarjoaa kaupunki, osan yksityiset.
Kankkonen: Tarvitaan edelleen uutta, ennakkoluulotonta asennetta tuottavuuden lisäämiseksi myös jatkossa.
Guzenina-Richardsson: Kiitokset Mäkelälle. ”Harmaatalous aisoihin!”
Lauslahti: Kustannushallinta on osittain kohdallaan. Mutta, mutta, meillä on edelleen selkeä tarve muuttaa painopistettä perusterveydenhoidon puolelle erikoissairaanhoidon puolelta. Ennaltaehkäiseviin palveluihin pitää edelleen panostaa. Huostaanotto on erittäin kallista.

Yhteenveto: Kaupunki ei ole vieläkään valmis.

Asia 7. Yksimielisesti.

Asia 8. Byman esitti hylkäystä, ei kannatusta. Lahtisen toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asia 9. (Tauolta palattiin Kasvikauden ajassa 10 minuuttia myöhässä, Ptk:n tarkastaja Pankasalo juuttui suustaan kiinni).
Byman puhui kuudennen kerran täyden 5 minuuttia. Kun aika loppui – eikä yhtään muuta puheenvuoroa ollut varattu – Kasvi pyysi Bymania varaamaan uuden puheenvuoron. Et sillai.

Asia 10. Hyvin meni, vain Karimäki puhui.

Asia 11. Hyvin meni, Gestrin kehui vastausta, Nevalainen tuki. Mankbyn kylä on historiallisesti merkittävä, sillä on pitkät perinteet. Siksi arkeologinen puisto on loistava ajatus ja voi toimia jopa turistinähtävyytenä.
”Panostaminen historiaan kannattaa. Espoolaisuutta ymmärtää paremmin, kun tutustuu Mankbyn – tapaiseen kylään. Kotiseuturakkaus on myönteistä arvostamista omaa kaupunkia, sen luontoa ja historiaa kohtaan.”
”Elämykselliset retket kohteeseen elävöittää ja rikastuttaa meidän lastemme mieltä.”
Näin meidän Mari Nevalainen nostatti kotiseuturakkautta hienolla puheellaan.

Asia 12. Värmälä ei ollut tyytyväinen vastaukseen, pienillä yhdistyksillä ei ole varaa maksaa koulutilojen käytöstä vaadittua maksua. Harrastajat joutuisivat maksamaan harrastuksestaan aiheutuneet kulut omasta pussistaan. Knaapila hiukan säesti. Käytiin keskustelua oikeastaan asiasta, johon olen itse liikuntalautakunnan jäsenen roolissa osallistunut vuodesta 1993 lukien.

Asia 13. Marika Niemi totesi, että 1,3 meuroa valtiolta saatu koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen. ”Vähemmän kuin stadi, mutta ensi kerralla uudestaan”, Niemi valitteli, mutta kurkisti jo innolla tulevaisuuteen.

Asia 14. Yksimielisesti pöydälle.

Asia 15. Yhdellä puheenvuorolla eteenpäin (Grundström RKP).

Asia 16. Suurta huomiota herättänyt alkoholin nauttiminen kokousten yhteydessä on sitten ohi. Terttu Savola ja 9 muuta valtuutettua saivat aloitteellaan Espoon kunnallispoliitikkojen näyttävän ryyppääviltä ja luottamustehtäviin hilpeydellä suhtautuvilta öykkäreiltä.
Onneksi nyt korkit pysyvät kiinni.

Espoossa 28.2.2011

Martti Merra
kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa