Seutuhallinnosta vahva toimija yhden luukun periaatteella

2.3.2011Uutiset

Espoon Kokoomus ry.
Kannanotto 1.3.2011 kello 19.30

Kokoomus Uudenmaan metropolialueen kehittämisestä:

Kokoomus yhdistäisi nykyisen maakuntakaavan ja seudun kuntien erilliset yleiskaavat yhdeksi metropolikaavaksi, jossa päätetään koko Uudenmaan metropolialueen maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Uudistuksella ehkäistään seudun sisäisten hyvinvointierojen syntyminen, parannetaan seudun asuntotilannetta ja tuetaan kilpailukyvyn vahvistumista sekä selkeytetään metropolialueen hallintoa. Kokoomus tukee työryhmän esitystä myös Helsingin seudun liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelun siirrosta Helsingin seudun liikennekuntayhtymältä (HSL) maakuntaliitolle. Lisäksi liitolle on siirrettävä Helsingin seudun ympäristökuntayhtymältä (HSY) ympäristö- ja ilmastoasioiden koordinointi.
Espoon Kokoomus antaa näin täyden tuen Helsingin seudun seutuhallintoa pohtineen MAL-työryhmän esitykselle, jota Helsingin seudun 14 kunnan valtuustot käsittelivät myönteisessä hengessä yhteiskokouksessaan Vantaalla 10. tammikuuta 2011.

Uusimaa on pääkaupunki- ja metropolimaakunta, jolla on aivan erityinen rooli Suomessa. Uudenmaan liiton alueella on 28 kuntaa, 1,5 miljoonaa asukasta, 33 % työpaikoista ja se tuottaa 38 % BKT:sta. Uudenmaan kilpailijoita ovat Euroopan suuret kaupunkialueet. Uudenmaan liiton 7. helmikuuta 2011 hyväksymien hallitusohjelmatavoitteiden mukaan Uudenmaan metropolihallintoa tulee kehittää nykyisten toimijoiden asemaa ja resursseja vahvistaen. Liiton mukaan Uudenmaan työssäkäyntialueen maankäyttöä ja liikennejärjestelmää tulee suunnitella laajana kokonaisuutena.

Espoon Kokoomuksen mielestä yhteisessä päätöksenteossa on demokratian varmistamiseksi oltava mukana kaikkien kuntien edustaja. Kuntaliiton 28. lokakuuta 2010 hyväksymän näkemyksen mukaisesti kunnalliseen itsehallintoon perustuva maakunnallinen maakäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelujärjestelmä kokoaa yhteen keskeiset toimijat niin maakunnan sisällä kuin ylimaakunnallisesti määrittelemään tavoitteellinen aluerakenne ja alueellisen kehityksen tila. Maakunnallinen toimija päättäisi kuntien edustajista kootun päätöksentekoelimen (hallitus, valtuusto) kautta tarvittavat toimenpiteet ja järjestäisi yhdessä valtion ja kuntien kanssa hankkeiden rahoituksen. Täten vahvistetaan kehityspolkua, jossa valtion sektoriministeriöt ottavat Uudenmaan strategiset tavoitteet nykyistä paremmin huomioon.

Lisätiedot:

Ari Konttas, Espoon Kokoomuksen pj
p. 050 338 9745

Tommi Laakso, Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän pj
p. 040 772 2140

Ota kantaa