Arkkitehtikilpailuilla uusia ideoita alueiden suunnitteluun

21.3.2011Uutiset

Ari KonttasLähivuosien voimakkaan kasvun ja liikenneratkaisujen vuoksi Espoossa on useita rakennuskohteita, joiden kaavakysymykset vaativat tarkkaa ja kulttuuriympäristön luonteesta lähtevää harkintaa.

Erityisesti Tapiolan alueella kysymys on kokonaisuudessaankin alueen luonteen, kulttuuriympäristön ja alueen kansallisen merkityksen säilyttämisestä sekä toisaalta asukkaiden toiveiden toteuttamisesta kehittyvässä kokonaisuudessa.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on Espoon kaupunginhallitukselle lähettämässään kirjelmässä (liite) esittänyt, että tällaisten alueiden suunnittelussa käytettäisiin arkkitehtikilpailuja, jolloin kulttuuriympäristöön liittyvät arvot voidaan parhaiten ottaa huomioon.

Espoon Kokoomus katsoo, että arkkitehtikilpailujen käyttö sopivassa muodossa on oikea tapa edetä tällaisten alueiden kehitystä suunniteltaessa. Arkkitehtikilpailujen yhteydessä on myös mahdollista ottaa huomioon alueiden asukkaiden näkemykset, mikä Espoon Kokoomuksen mielestä on erittäin tärkeää.

Ari Konttas
Espoon Kokomus, puheenjohtaja

Ota kantaa