Valtuustoinfo 28.3.2011

28.3.2011Uutiset

Espoon valtuuston kokous 28.03.2011
Valtuustoinfo Espoon kaupunginvaltuuston kokouksesta

Viimeisen, ennen eduskuntavaaleja pidettävän Espoon valtuustokokouksen asialista oli varsin lyhyt ja sisälsi monia luottamusmiespaikkojen täyttöjä koskevia päätöksiä. Varsinaisia päätösasioita oli vain muutama.

Asukasvalintatehtävien siirto Espoonkruunu Oy:lle

Valtuusto käsitteli Espoonkruunu Oy:n asukasvalinnan siirtämistä kaupunkiorganisaatiosta Espoonkruunun itsensä hoidettavaksi 1.5.2011 alkaen. Siirrolla halutaan selkiyttää asuntoasian hoitoa saattamalla kaikki Espoonkruunun vuokra-asumiseen liittyvät palvelut saman luukun taakse. Samalla poistetaan kaupungin eri yksiköiden päällekkäisiä tehtäviä sekä parannetaan Espoo-strategian mukaisesti asuntojen käyttöastetta ja sen myötä vähennetään asuntojen tyhjäkäytön kustannuksia. Asukasvalinnan siirto herätti erityisesti vasemmistossa ja perussuomalaisissa vastustusta heidän epäillessään ettei Espoonkruunu suoriutuisi hyvin tehtävästä ja että siirron myötä samalla siirrettäisiin Espoonkruunun asukkaille maksettavaksi heidän asukasvalinnastaan aiheutuvia kustannuksia.

Ritva-Liisa Luomaranta (kok) valotti siirron taustoja muistuttamalla, että Espoonkruunu on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö, jonka tehtävä nimenomaisesti on hoitaa Espoon kaupungin vuokralaisasumista. Siirrolla halutaan kehittää asukasvalinnan sujuvuutta ja vähentää byrokratiaa. Jouni J. Särkijärvi muistutti että on epäilijöiden on turha pelätä asukasvalintaprosessin heikkenevän sillä jatkossakin samat ihmiset tekevät asukasvalinnat samoilla kriteereillä ja säännöillä kuin tänään.  Liki kahden tunnin keskustelun jälkeen valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 42-25 siirtää asukasvalinnan Espoonkruunu Oy:lle.

Valtuustokysymykset laboratoriopalveluista

Keskustelua herätti myös valtuuston vuonna 2010 hyväksymän palvelumallin seurauksena uudistettu laboratoriopalveluiden järjestämistapa. Uudistetulla palvelumallilla pyritään turvaamaan ensivaiheessa isojen laboratorioiden sujuva toiminta, kohtuulliset odotusajat ja riittävät aukioloajat. Pienemmille terveysasemille viedään HUSLAB:n palveluita niin, että ensin varmistetaan usein näytteenottoa tarvitsevien potilaiden palvelu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Ville Lehtola muistutti, ettei palveluita pidä marginalisoida eri asukasryhmille vaan kaikilla asukkailla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet saada laboratoriopalveluita kellon ajasta riippumatta.

Valtuustokysymys saattohoitosuosituksesta

Valtuustossa keskusteltiin saattohoidon järjestämisestä Espoossa. Saattohoito nähdään tärkeänä kaikissa valtuustoryhmissä ja keskustelu oli poikkeuksellisen yksimielistä. Kirsi Aropaltio esitti monien valtuutettujen kannattamana toivomuksen, että Espoo aloittaisi uudelleen saattohoitokodin perustamisen. Myös ehdotus laatia Espoolle saattohoitosuunnitelma sai valtuuston hyväksynnän.

Jan Holst
Kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa