Julkilausuma 31.3.2011: Tavoitteena paremminvointipalvelut

1.4.2011Uutiset

Julkilausuma
Espoon Kokoomus ry
Kevätkokous 31.3.2011

Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen – Tapiolan, Olari-Matinkylän, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen – ympärille, hyvien liikenneyhteyksien ja raideliikenteen varrella. Monipuolisemmat peruspalvelut keskitetään näille ydinalueille.

Palvelutori-konseptissa tarjotaan kattavia terveysasemapalveluita, niin yleis- kuin erikoislääkäripalveluitakin, hammashoitoa ja neuvolapalveluita, ja niissä toimivat myös kirjasto ja yhteispalvelupiste etäpalvelumahdollisuuksineen. Palvelutorin välittömässä läheisyydessä on myös seniorien Elä ja Asu -keskus ja nuorisotiloja. Kaupunkikeskuksissa olisi lisäksi oppimiskeskus, johon keskittyisivät yhtenäis- ja yläkoulu liikunta- ja kirjastopalveluineen, sekä toisen asteen koulutusta ja työväenopisto. Näitä peruspalveluita tarjotaan sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Alueellisen tasa-arvon turvaamiseksi haja-asutusaleilla toimii pienempiä hyvinvointikeskuksia esimerkiksi alakoulujen ja päiväkotien yhteydessä, ja näissä toimisi pienempi terveyden- ja hammashoidon yksikkö sekä perhekeskus ja työväenopisto. Myös kotipalveluita ja sähköistä palveluntarjontaa on välttämätöntä kehittää ja tehostaa.

Espoon terveydenhuollossa nykyinen tilanne on kestämätön – terveysasemien lääkäripalveluihin on pitkät jonotusajat ja yksityinen sektorikaan ei aina pysty vastaamaan hoidontarpeeseen. Myös sosiaalipalveluissa, mm. nuorten mielenterveyspalveluissa ja perheneuvoloissa on tällä hetkellä mahdollisuus hoitaa vain kiireellisimmät ja vakavimmat tapaukset, jolloin resursseja ei pystytä varamaan tärkeään ennaltaehkäisevään työhön. Nyt tulisi viipymättä keskittyä olennaiseen, eli espoolaiseen ihmiseen ja asiakkaaseen, ja suunnitella joustava palvelurakenne ilman turhaa byrokratiaa. Kustannuksia tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti, ja miettiä niitä rahallisia sekä inhimillisiä säästöjä, jotka saavutetaan, kun hoitoketju lyhenee ja työ- ja toimintakyky palautuu nopeammassa aikataulussa. Meidän tulisi myös kiireellä edistää terveydenhoidon tietojärjestelmien yhtenäistämistä, jolloin asiakkaan tiedot olisivat hoitohenkilökunnan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Kunnan tehtävänä on tarjota palveluita tasa-arvoisesti kaikille kuntalaisille, mutta palveluntuottajina voivat Espoon kaupungin ohella toimia myös espoolaiset yritykset. Palveluiden tasoa, saatavuutta ja hintaa tulee kuitenkin voida keskitetysti valvoa. Espoon Kokoomuksen mielestä on välttämätöntä, että palvelusetelin käyttöä laajennetaan ja kehitetään mahdollisimman nopeassa aikataulussa, jotta palveluntarjontaa voidaan monipuolistaa. Kaupungin kokonaisvaltainen etu on myös aktiivisesti ja tehokkaasti tukea vapaaehtoistoimintaa mm. liikunta- ja virkistyspalveluiden tuottamisessa, sekä luoda selkeä ja kestävä tukirakenne omaishoidon tukemiseen. Elinvoimaisen kaupungin voimavara ovat sen oman henkilökunnan lisäksi aktiiviset asukkaat, yritykset ja muut tahot. Paremminvointipalveluita voidaan tuottaa vain näiden kaikkien toimijoiden tehokkaassa ja positiivisessa yhteistyössä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Ari Konttas
p. 050 3389745
ari.konttas(at)gmail.com

Ota kantaa